Skip to content

İnternetten satışı yasak ürünler listesi – 2023

Yazı İçerik Klavuzu

Günümüzde internet alışverişinin popülerliği artarken, bazı ürünlerin çevrimiçi satışı belirli yasal düzenlemelere tabidir. Bu blog yazımızda, internet üzerinden satışı yasak olan çeşitli ürün kategorilerini inceliyoruz. Veteriner tıbbi ürünler, kültürel ve doğal varlıklar, organik tarım ürünleri, numaralı gözlük çerçeveleri ve lensler, telsiz cihazları, sağlık beyanlı ürünler, organ satışı ve şans oyunları bu yasakların kapsamına giriyor. Her bir kategori, halk sağlığını, tüketici haklarını ve kültürel mirası korumak için yasal sınırlamalara tabidir. Bu yazıda, bu ürünlerin internet üzerinden satışının yasaklanmasının arkasındaki yasal düzenlemeleri ve bu yasakların topluma sağladığı faydaları detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Bu bilgiler, hem tüketicilere hem de e-ticaret platformlarına, hangi ürünlerin çevrimiçi olarak satılmasının yasal olmadığını anlamalarında yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda N11, Trendyol, Çiçeksepeti, Amazon, Dolap, Etsy, TikTok ve Gittigidiyor gibi pazaryerlerindeki satışı yasaklanmış ürünler listesini de yine bu yazımızda bulabilirsiniz.

İnternetten Satışı Yasak Ürünler

İnternet üzerinden satış yapmak, son yıllarda girişimciler ve işletmeler için popüler ve karlı bir alan haline geldi. E-ticaretin sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik sayesinde, hemen hemen her türlü ürün ve hizmet, online platformlar aracılığıyla müşterilere sunulabiliyor. Ancak, internet üzerinden satış yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, satışı yapılan ürünlerin yasal düzenlemelere uygun olmasıdır.

Her ülkenin kendine has yasal mevzuatı bulunmakta ve bu mevzuatlar çerçevesinde bazı ürünlerin internet üzerinden satışı yasaklanmıştır. Bu yasaklar genellikle kamu sağlığını, güvenliğini korumak ve tüketici haklarını savunmak amacıyla konulur. İnternetten satışı yasak olan ürünler arasında, genellikle tıbbi ilaçlar, tütün ve tütün ürünleri, alkol, kumarla ilgili ürünler, sahte veya taklit mallar, tehlikeli maddeler, silahlar ve patlayıcı maddeler gibi ürünler yer alır.

Bu kısımda, e-ticaret yaparken hangi ürünlerin satışının yasak olduğunu, bu yasakların nedenlerini ve internet üzerinden satış yaparken yasalara uygun hareket etmenin önemini ele alacağız. Yasal sınırlamaların yanı sıra, etik ve toplumsal sorumluluklar da bu konuda önemli bir rol oynar. Bu yüzden, e-ticarette başarılı olmak isteyen her girişimcinin, sadece kar amacı gütmek yerine, yasal ve etik kurallara da dikkat etmesi gerekmektedir.

 1. Reçete İle Satılan İlaçlar: Sağlık güvenliği ve doğru kullanımı sağlamak amacıyla, doktor reçetesiyle satılan ilaçların internet üzerinden tanıtımı ve satışı yasaktır.
 2. Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Toplumun genel ahlakını korumak için, cinsel ilişki teklif eden ilanlar ve müstehcen içerikli cinsel ürünler ile pornografik yayınların internet üzerinden satışı yasaktır.
 3. Ateşli Silahlar, Tütün ve Mamulleri, Alkollü İçkiler, Uyuşturucu: Kamu güvenliği ve sağlık açısından risk taşıyan ateşli silahlar, tütün ve mamulleri, alkollü içkiler ve uyuşturucu maddelerin internet üzerinden satışı yasaklanmıştır.
 4. Sahte Belgeler, Telif Hakkına Sahip Ürünler, Taklit Tasarım Ürünleri: Fikri mülkiyet haklarını ve yasal düzeni korumak için, sahte belgeler, telif hakkına tabi ürünler ve taklit tasarım ürünlerin internet üzerinden satışı yasaktır.
 5. Diğer Yasaklı Ürünler: Veteriner tıbbi ürünler, kültür ve tabiat varlıkları, organik tarım ürünleri, numaralı gözlük çerçevesi ve lensler, telsiz cihazları, sağlık beyanlı ürünler, organ satışı ve şans oyunları gibi çeşitli kategorilerdeki ürünlerin internet üzerinden satışı, çeşitli nedenlerle yasaklanmıştır.
1- Reçete İle Satılan İlaçların İnternet Üzerinden Satış Yasağı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 43. maddesine göre, ilaçların ve bazı sağlık ürünlerinin internet veya diğer elektronik ortamlarda satışı yasaktır. Bu düzenleme, özellikle reçete ile satılan ilaçlar için geçerlidir. Bu yasağın nedeni, ilaçların yanlış veya kontrolsüz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmesidir. İlaçların doğru dozda ve uygun koşullarda kullanılması gerektiği için, bu tür ürünlerin sadece uzman eczacılar aracılığıyla satılması önem taşır​​.

Yasal Düzenlemeler ve Amacı

Bu yasaklamanın temel amacı, halk sağlığını korumak ve ilaçların yanlış kullanımını önlemektir. İnternet ortamında ilaç satışının kontrolü zor olduğu için, bu tür satışlar yoluyla yanlış dozajda veya yanlış ilaçların kullanımı artabilir. Bu durum, hem bireysel sağlık sorunlarına hem de toplum sağlığına zarar verebilir.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 43. maddesi, ilaçların güvenli ve etkin kullanımını sağlamak için bu tür bir düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Eczaneler dışında ilaç satışı, bu yönetmeliğe göre yasaklanmıştır ve bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlemler başlatılabilir.

Madde 43 – (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/171 md.) Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 193 üncü maddesine göre cezalandırılır.

İnternet Üzerinden İlaç Satışının Riskleri

İnternet üzerinden ilaç satışı, kontrolsüz ve güvensiz olabilir. Yanlış tanıtımlar, yanıltıcı bilgiler ve sahte ilaçlar, kullanıcıların sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Bu nedenle, reçete ile satılan ilaçların internet üzerinden satışının yasaklanması, bu tür riskleri minimize etmeyi amaçlamaktadır.

Sonuç

Reçete ile satılan ilaçların internet üzerinden tanıtımı ve satışı, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 43. maddesi ile açıkça yasaklanmıştır. Bu yasağın temel amacı, ilaçların yanlış kullanımını önlemek ve halk sağlığını korumaktır. İlaçların satışı ve dağıtımı konusunda gerekli tüm önlemler, ilaçların güvenli ve etkin kullanımını sağlamak için alınmaktadır. Bu nedenle, reçete ile satılan ilaçların internet üzerinden satışı ciddi bir yasal sınırlama altındadır ve bu yasağa uymak, hem bireylerin hem de toplumun sağlığı açısından büyük önem taşır.

2- Cinsel İçerikli Ürünler ve Pornografik Yayınların Satışı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. ve 227. maddelerinde, müstehcenlik ve fuhuş ile ilgili suçlar net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu maddeler, cinsel içerikli malzemelerin ve pornografik yayınların internet üzerinden satışını yasaklamaktadır. Bu yasakların amacı, toplumun genel ahlakını ve bireylerin özellikle de gençlerin ve çocukların ruh sağlığını korumaktır.

Müstehcenlik (Madde 226)

Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi, müstehcenlikle ilgili suçları düzenler. Bu madde, müstehcen görüntü, yazı veya diğer materyallerin üretilmesini, yayılmasını ve satışını suç olarak tanımlar. İnternet ortamında müstehcen içeriklerin dağıtımı, bu kapsamda değerlendirilir ve yasal olarak cezalandırılabilir bir suçtur.

Çocuklara Karşı İşlenen Müstehcenlik Suçu (TCK 226/1-a-b)

Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinin 1. fıkrasının a ve b bentlerine göre, çocukların müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerle karşılaşmaları durumunda işlenen suçlar ve bu suçların cezai yaptırımları aşağıda özgün bir biçimde ifade edilmiştir:

Müstehcen Ürünlerin Çocuklara Verilmesi (TCK 226/1-a): Bir çocuğa, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek, okumak, okutmak veya dinletmek, çocuklara karşı işlenen müstehcenlik suçu olarak kabul edilir.

Müstehcen Ürünlerin Çocukların Görüp Duyabileceği Şekilde Alenileştirilmesi (TCK 226/1-b): Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin içeriklerini, çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde sergilemek, okumak, okutmak, söylemek, söyletmek, çocuklara karşı işlenen müstehcenlik suçu olarak kabul edilir.

Bu suçların cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Bu hükümler, çocukların korunması ve toplumun genel ahlak kurallarının korunması amacıyla uygulanmaktadır.

Fuhuş (Madde 227)

Aynı kanunun 227. maddesi, fuhuşla ilgili suçları tanımlar. Bu madde, fuhuş amacıyla ilan verilmesini, bu tür faaliyetlere aracılık edilmesini ve fuhuşa teşvik edilmesini yasaklar. İnternet üzerinden para karşılığı cinsel ilişki teklif eden ilanların yayılması bu madde kapsamında suç teşkil eder.

Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinin 2. fıkrası, fuhşa teşvik suçunu düzenler. Bu maddeye göre, bir kişiyi fuhşa yönlendiren, bu eylemi kolaylaştıran, fuhuş için aracılık yapan veya bu amaçla mekan sağlayan kişi, iki ila dört yıl hapis ve en fazla üç bin günlük adli para cezası ile cezalandırılır.

Yasakların Amacı ve Önemi

Bu yasakların temel amacı, toplumsal ahlakı korumak ve özellikle gençlerin cinsel içeriklere kolayca erişimini engellemektir. İnternetin yaygın kullanımı, bu tür içeriklerin kontrolünü zorlaştırsa da, yasal düzenlemelerle bu riskler en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Sonuç

İnternet ortamında cinsel içerik ve pornografik ürünlerin satışı, Türk Ceza Kanunu’nun 226 ve 227. maddeleriyle net bir şekilde yasaklanmıştır. Bu yasaklar, toplumun genel ahlakını ve bireylerin ruh sağlığını koruma amacı taşımaktadır. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, internetin sağladığı anonimlik ve erişim kolaylığının oluşturduğu risklere karşı bir önlem olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, internet kullanıcıları ve e-ticaret platformları, bu yasaklara uygun davranmalı ve ilgili kanun maddelerine göre hareket etmelidir.

3- Ateşli Silahlar, Tütün ve Mamulleri, Alkollü İçkiler, Uyuşturucu

Ateşli Silah ve Bıçak Satışı

Türkiye’de ateşli silahların internet üzerinden satışı yasaktır. Bu yasak, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Kanun, ateşli silahların ve bıçakların satışını, taşınmasını ve kullanılmasını sıkı bir şekilde kontrol altında tutar. İnternet üzerinden bu tür ürünlerin satışı, kamu güvenliği ve bireysel güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığı için yasaktır.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile ilgili yasal mevzuat, Türkiye’deki bir dizi kanun ve yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar ve yönetmelikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun: Bu kanun, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasını düzenler.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelik, 6136 sayılı Kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik: Bu yönetmelik, ruhsatlı silah alabileceklerin kapsamını genişletir ve silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerle ilgili maddede de önemli değişiklikler yapar.

Silahlar, patlayıcı maddeler ve tehlike arz eden diğer ürünlerin listesi
 • Ateşli silahlar
 • Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Biber gazı
 • Elektroşok cihazları
 • PCB (poliklorlu bifeniller) ve bunu içeren ürünler
 • Amonyum Nitrat ve kütlece %28’den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içeren gübreler

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışı

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışı ve sunumu, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenir. Bu yasal düzenleme, bu tür ürünlerin internet üzerinden satışını yasaklamaktadır. Tütün ve alkollü içkilerin yanlış kullanımı ve erişilebilirliğinin artması, toplum sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olabilir. Bu yüzden, bu ürünlerin satışı sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir.

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına Türkiye’deki bir dizi yasa ve yönetmelik sınırlama getirir. Bu yasalar ve yönetmelikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelik, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin tanıtımına, satışına, sunumuna ve nihai tüketicilere güvenli bir şekilde ulaşmasına ilişkin her türlü faaliyetin usul ve esaslarını düzenler.

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu: Bu kanun, alkollü içkilerin üretimini ve satışını düzenler.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun: Bu kanun, tütün ürünlerinin zararlarını önlemek ve kontrol etmek için çeşitli önlemler getirir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun: Bu kanun, tütün ve alkol piyasasının düzenlenmesi ve kontrolü ile ilgili kurumsal yapıyı ve görevleri belirler.

Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi: Bu uluslararası sözleşme, tütün kontrolüne ilişkin çeşitli politikalar ve önlemler getirir.

Bu yasalar ve yönetmelikler, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışını düzenlerken kamu sağlığını, tüketici haklarını ve rekabeti gözetir.

Uyuşturucu Madde Satışı ve Kullanımı

Uyuşturucu maddelerin satışı ve kullanımı, Türk Ceza Kanunu’nun 190 ve 194. maddeleri ile düzenlenmiştir. Kanunun 190. maddesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştıran davranışları yasaklar. Ayrıca, 194. maddesi, sağlık için tehlikeli maddelerin temin edilmesini suç olarak tanımlar. Bu maddeler, uyuşturucu maddelerin internet üzerinden satışını açıkça yasaklamakta ve bu tür faaliyetleri ciddi suçlar olarak değerlendirmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 190. maddesi

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, Kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu’nun 194. maddesi

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar bölümünde yer alır. Bu maddeye göre, sağlık için risk teşkil eden maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde bağımlılarına sunan veya bu kişilere tüketimini sağlayan kişi, sağlık için tehlikeli madde temin etme suçu işlemiş sayılır.

Sonuç

Ateşli silahlar, tütün ve mamulleri, alkollü içkiler ve uyuşturucu maddelerin internet üzerinden satışı, Türkiye’de çeşitli yasalarla sıkı bir şekilde yasaklanmıştır. Bu yasakların temel amacı, toplum güvenliğini ve bireysel sağlığı korumaktır. İnternet kullanıcıları ve e-ticaret platformları, bu yasaklara uygun davranmalı ve ilgili kanun maddelerine göre hareket etmelidir. Bu ürünlerin internet üzerinden satışı, hem yasal yaptırımlara hem de ciddi toplumsal risklere yol açabilir. Bu nedenle, bu tür ürünlerin satışına ilişkin yasal düzenlemeler, toplumun genel yararı için büyük önem taşımaktadır.

4- Sahte Belgeler, Telif Hakkına Sahip Ürünler, Taklit Tasarım Ürünleri

Sahte Belgelerin Satışı

Sahte belgelerin satışı, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde ciddi bir suç teşkil eder. Bu tür belgeler, genellikle kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilir. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, sahte belge üretimi, satışı ve kullanımını suç olarak tanımlar ve bu suçlar için ağır cezalar öngörür.

Sahte belgelerin satışı ile ilgili yasal mevzuat, Türkiye’deki bir dizi kanun ve yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar ve yönetmelikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 210/2: Bu maddeye göre, gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesi: Bu maddeye göre, sahte belge “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi: Bu maddeye göre, defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Telif Hakkına Sahip Ürünlerin Satışı

Telif hakkı, bir eserin yaratıcısına veya sahibine eser üzerinde özel haklar tanır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, eser sahiplerinin haklarını korumak için telif hakkı ihlallerini yasaklar. Bu kanun, telif hakkına sahip eserlerin izinsiz kopyalanmasını, dağıtılmasını ve satılmasını yasaklar. Bu yasak, müzik, film, yazılım ve kitap gibi dijital ve fiziksel eserleri kapsar.

Telif hakkına sahip ürünlerin satışı ile ilgili yasal mevzuat, Türkiye’deki bir dizi kanun ve yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar ve yönetmelikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu: Bu kanun, telif hakkı ile korunan eserlerin, hak sahiplerinden izin alınmadan kullanılabilmesi istisnai durumlar dışında mümkün değildir.

Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Anlaşması (TRIPs): Bu anlaşma, telif hakkı ihtiyati tedbir ile ihlallerinde ve ihlal edilmesine yönelik ödül ve zarar çözümleri için mahkemelere imkân tanıması gereklidir.

Korsan Ürünlerin Satışı: Korsan ürün alındığı zaman devlet bu ürünlerden vergi alamaz. O zaman bu kişi başka birinin düşünce ya da fikrinden haksız kazanç elde etmiş olur. O ürünün telif hakkı her kimin ise o kişiye karşı bir suç işlenmiş olur.

Fikri mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki ürünlerin listesi
 • Telif hakkını haiz ürünler
 • Lisanssız Oyunlar
 • Sahte veya replika ürünler
 • Seri numarası çıkarılmış, kopya ve bandrolsüz ürünler

Taklit Tasarım Ürünlerin Satışı

Taklit tasarım ürünler, orijinal tasarımcıların veya markaların haklarını ihlal eder. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, marka haklarını korur ve taklit ürünlerin üretimini, satışını ve dağıtımını yasaklar. Bu ürünler genellikle düşük kaliteli malzemelerle üretilir ve orijinal ürünlerin değerini düşürür. Ayrıca, tüketiciyi yanıltma ve marka değerine zarar verme riski taşır.

Taklit tasarım ürünlerin satışı ile ilgili yasal mevzuat, Türkiye’deki bir dizi kanun ve yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar ve yönetmelikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri: Bu yönetmelikler, taklit ürünlerin satışını düzenler ve belirli kısıtlamalar getirir.

Mevzuat Bilgi Sistemi Yönetmelikleri: Bu yönetmelikler, taklit ürünlerin satışını düzenler ve belirli kısıtlamalar getirir.

Marka Suçu: Taklit markalı ürün satışı, marka hakkına tecavüz suçu teşkil eder ve tespiti halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Tasarım Tescili Başvurusu: Tasarımı yapılan ürün sanayide ya da endüstride kullanılacaksa, satışı yapılacaksa endüstriyel tasarım olduğu bellidir. Endüstriyel tasarımı bitmiş ya da taslak halindeki ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunmak gereklidir.

Marka Boyutuyla Taklit ve Sahtecilik Faaliyetlerine Karşı Alınması: Bu mücadele kapsamında standartlara uymayan ve tüketiciyi yanıltıcı bilgilerle piyasaya sürülen taklit ürünlere hemen hemen her ülke kendi mevzuatına uygun idari ve para cezası uygulamaktadır.

Yasakların Amacı ve Önemi

Bu yasakların temel amacı, fikri mülkiyet haklarını ve tüketicileri korumaktır. Sahte ve taklit ürünlerin satışı, hem ekonomik hem de hukuki sorunlara yol açabilir. Ayrıca, bu ürünlerin satışı tüketicileri yanıltabilir ve gerçek üreticilerin ve tasarımcıların haklarını ihlal edebilir. Bu nedenle, bu tür ürünlerin satışına karşı sıkı yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

Sonuç

Sahte belgeler, telif hakkına sahip ürünler ve taklit tasarım ürünlerin internet üzerinden satışı, Türkiye’de ciddi yasal sınırlamalar altındadır. Bu yasaklar, fikri mülkiyet haklarını koruma ve tüketicileri yanıltıcı veya zararlı ürünlerden koruma amacı taşır. Bu nedenle, hem tüketicilerin hem de satıcıların bu yasaklara uyması, hem hukuki sorumlulukları hem de etik standartları gözetmeleri açısından büyük önem taşır.

5- İnternet Üzerinden Satışı Yasak Olan Ürün Kategorileri

Veteriner Tıbbi Ürünlerin Satışı

Veteriner tıbbi ürünlerin satışı, 28152 Sayılı Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmektedir. Bu yönetmelik, veteriner tıbbi ürünlerin satışı ve dağıtımını sıkı bir şekilde kontrol altında tutar. İnternet üzerinden bu tür ürünlerin satışı, halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı için yasaktır.

Veteriner Tıbbi Ürünler ile ilgili yasal mevzuat, Türkiye’deki bir dizi kanun ve yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar ve yönetmelikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu: Bu kanun, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem konularını düzenler.

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelik, veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satışı, izin verilmesi, kontrolü ve teminine ilişkin uygulamaları belirler.

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik: Bu yönetmelik, pazarlama izni almış veya pazarlama izni başvurusu yapılmış ürünlerde yapılacak değişikliklerde uygulanacak usul ve esasları belirler.

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Satışı

Kültür ve tabiat varlıklarının satışı, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile sınırlıdır. Bu kanun, tarihi, kültürel ve doğal varlıkların korunmasını sağlamak amacıyla, bu tür varlıkların ticaretini sıkı bir şekilde düzenler. İnternet üzerinden bu tür varlıkların satışı, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yasaktır.

Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili yasal mevzuat, Türkiye’deki bir dizi kanun ve yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar ve yönetmelikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu: Bu kanun, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelik, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve sit alanlarının tespit ve tescilinde değerlendirme kıstaslarını belirler.

Organik Tarım Ürünlerinin Satışı

Organik tarım ürünlerinin satışı, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanun, organik ürünlerin üretimini, işlenmesini ve pazarlanmasını kontrol eder. Organik ürünlerin internet üzerinden satışı, bu ürünlerin doğruluğunu ve kalitesini garanti etmek amacıyla yasal düzenlemelere tabidir.

Organik Tarım Ürünleri ile ilgili yasal mevzuat, Türkiye’deki bir dizi kanun ve yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar ve yönetmelikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu: Bu kanun, organik tarımın esaslarını ve uygulanmasını düzenler.

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik: Bu yönetmelik, organik tarımın esaslarını ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler. Bu yönetmelik; her türlü bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini, gıda veya yem olarak kullanılan mayalar, orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması, bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, sertifikalandırılması, denetimi ile cezai hükümlere ilişkin teknik ve idari hususları kapsar.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanmış internetten satışı yasak ürünler listesi
 • Tütün tohumu ve fidesi
 • Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler)
 • Doğadan toplanan çiçek soğanları
 • Hint keneviri
 • Odun
 • Sığla
 • Yalankoz
 • Datça hurması
 • Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları
 • Salep (toz, tablet ve her türlü formda)
 • Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı
 • İhracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon)
İnternetten satışı ön izne tabi ürünler listesi
 • Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler
 • Afyon ve haşhaş kellesi
 • Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamındaki mallar
 • Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki mallar
 • Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon
 • Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)
 • Tohumluklar (Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri hariç)
 • Ankara (Tiftik) keçisi
 • Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri
 • Yarış atları
 • Yem Kanunu kapsamına giren yemler
 • Veteriner İlaçları
 • İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları
 • Damızlık büyük ve küçük baş hayvan
 • Doğa Mantarı (Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracat için)
 • Mavi yüzgeçli orkinos (thynus thunnus) (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş)
 • Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki mallar
 • Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yazılım ve Teknoloji Ek’i Dahilindeki Malzemeler
 • Şeker
 • Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri
 • 87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç)
 • 87/120Zeytin fidanı (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları)
 • Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi Kapsamındaki Malzemeler
 • Yaprak tütün, tütün döküntüleri

Numaralı Gözlük Çerçevesi, Camı ve Lens Satışları

Numaralı gözlük çerçeveleri, camları ve lenslerin satışı, 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ile düzenlenir. Bu kanun, gözlük ve lenslerin uygun şekilde ve uzman kişiler tarafından satılmasını sağlamak amacıyla, bu ürünlerin internet üzerinden satışını yasaklamaktadır.

Numaralı gözlük çerçevesi, camı ve lens satışları ile ilgili yasal mevzuat, Türkiye’deki bir dizi kanun ve yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar ve yönetmelikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun: Bu kanun, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışını, gözlük montajını ve her türlü reçeteli lens satışını yalnızca optisyenlik müesseseleri tarafından yapılabilir şeklinde düzenler.

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelik, optisyenlik müesseselerinin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirler.

Sağlık Bakanlığı Düzenlemeleri: Sağlık Bakanlığı, reçetesiz ilaç satışının yasaklanmasının ardından numaralı gözlük ve her türlü lens satışını da takip eder.

Telsiz Satışları

Telsiz cihazlarının satışı, 27527 Sayılı Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Bu yönetmelik, telsiz cihazlarının satışını ve kullanımını düzenler ve internet üzerinden bu tür cihazların satışını yasaklar.

Kısa mesafe erişimli telsiz cihazları (KET), genellikle ev, iş yeri, garaj, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da kampus veya açık alanlarda kullanılır. Bu cihazlar, kullanım amacına göre belirlenen frekans bantlarında ve güç limitlerinde çalışır. Diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılır.

KET cihazları arasında PMR446, Wi-Fi, bluetooth gibi telsiz cihazları bulunur. Bu cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir. Ancak, KET cihazlarının bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ile kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda, Kurumdan telsiz kurma ve kullanma izni alınması gerekmektedir.

27527 Sayılı Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği, kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının kullanımını düzenler. Bu cihazlar, izin veya ruhsatname olmadan, belirli frekans ve güç limitlerinde kullanılabilir.

Sağlık Beyanlı Ürünlerin Satışı

Sağlık beyanlı ürünlerin satışı, çeşitli sağlık ve tüketici koruma yasaları ile düzenlenir. Bu ürünlerin internet üzerinden satışı, tüketici sağlığını korumak ve yanıltıcı sağlık iddialarını önlemek amacıyla sınırlıdır.

Sağlık Beyanlı Ürünler, insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu, hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeleri içeren ürünlerdir. Bu ürünler genellikle gıda ve takviye edici gıdalarda bulunur.

Örneğin, “kalp sağlığını korur”, “bağışıklık sistemini güçlendirir” veya “kolesterol seviyesini düşürür” gibi ifadeler sağlık beyanıdır ve bu tür ifadeleri içeren ürünler, Sağlık Beyanlı Ürünler olarak kabul edilir. Bu tür ürünlerin satışı ve pazarlanması, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenir. Bu ürünlerin kullanımı ve satışı, “Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve “Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik” gibi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

Organ Satışı

Organ satışı, Türkiye’deki mevzuatlara göre kesinlikle yasaktır ve suç olarak kabul edilir. Bu konu, “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alınması yasaktır. Ayrıca, bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı organ ve doku alınması ve satılması da yasaktır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 91. Maddesi’nin 1. Fıkrası’na göre, “Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Şans Oyunları

Şans oyunları ile ilgili yasal mevzuat, Türkiye’de bir dizi kanun ve yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar ve yönetmelikler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelik, şans oyunlarının lisansının verilmesine, lisansa konu faaliyetlerin düzenlenmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirler.

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun: Bu kanun, şans oyunlarından elde edilen hasılatın tâbi tutulacağı esasları düzenler.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun: Bu kanun, spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın kurulmasını düzenler.

Bahis ve Şans Oyunları Çerçevesinde Ceza Hukuku: 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesine göre Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Yukarıda bahsedilen ürünlerin internet üzerinden satışı, Türkiye’deki çeşitli yasal düzenlemelerle sınırlıdır. Bu yasakların temel amacı, halk sağlığını, kültürel mirası ve tüketici haklarını korumaktır. İnternet kullanıcıları ve e-ticaret platformları, bu yasaklara uygun davranmalı ve ilgili kanun maddelerine göre hareket etmelidir. Bu tür ürünlerin satışı, hem yasal yaptırımlara hem de ciddi toplumsal ve etik risklere yol açabilir. Bu nedenle, bu tür ürünlerin satışına ilişkin yasal düzenlemeler, toplumun genel yararı için büyük önem taşır.

E-ticaret Platformlarında Satışı Yasak Ürünler

N11 – internetten satışı yasak ürünler

Yasadışı Ürünlerin Satışı

 • Çalıntı mallar
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Sahte para ve belgeler
 • Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 • Şifreli yayın çözücüler
 • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 • Yasaklı kitap ve yayınlar

İnsan sağlığına zararlı ürünler

 • Uyuşturucu maddeler
 • Alkollü içecekler
 • Tütün mamulleri, elektronik sigaralar ve elektronik sigaraların tamamlayıcı parçaları

İlaçlar, tıbbi cihazlar ve diğer benzeri sağlık ürünlerinin satışı

 • Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları
 • İşitme cihazı merkezlerinde, ısmarlama protez ve ortez merkezlerinde, optisyenlik müesseselerinde veya diş protez laboratuvarlarında satışı, uyarlaması veya uygulaması yapılan cihazlar ve b) Münhasıran sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması veya uygulanması öngörülen ya da tıbbi cihaz satış merkezlerinde uygulama gerektiren cihazlar (bu cihazlar haricinde kalan cihazlar kapsamına girmeyen tıbbi cihazların internet ortamında satışı yetkilendirilen satış merkezlerince yapılabilir. Diş macunu, diş protez bakım ürünleri, kondom, hasta altı bezi, inkontinans pedi, topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, yara bandı, flaster, pamuk, ağız çalkalama suyu, nefes açıcı burun bantlarının internet ortamında satışında ise yetkilendirilme şartı aranmaz).
 • Numaralı gözlük camları ve numaralı lensler
 • İşitme cihazları, ortopedik protez ve ortezleri
 • Veteriner tıbbi ürünler
 • Sağlık Bakanlığı tarafından satışı yasaklanmış ürünler (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izin alınmaksızın sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünler, zayıflama hapları, etken madde içeren ürünler, yasak cinsel ilaçlar vb.)

Kanun ve mevzuat kapsamında satışı (veya internet üzerinden satışı) yasak veya denetime tabi olan ürünler

 • Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Telsizler (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler hariç)
 • Askeri teçhizat
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Radar dedektörleri
 • Airbag ve ekipmanları
 • Emniyet kemeri adaptörü
 • Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Şans oyunları biletleri
 • Sertifikasız tohumlar
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Madalya ve nişanlar

Kişisel verilere ilişkin kuralları ihlal eder nitelikteki ürünler

 • Kişilik hakları
 • Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar
 • İnsan ve diğer canlı organları
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

n11.com üzerinden satışı yasak olan diğer ürünler

 • Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
 • Yönlendirme içeriği olan ürün ilanları
 • İkinci el ürünler
 • Ürün özelliği taşımayan satışlar
 • Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
 • Deneme Boyu / numune (tester) ve kutusuz veya teşhir ürünü olan parfüm ve sair kozmetik ürünleri
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Casus kamera ve dinleme cihazları
 • Canlı hayvanlar

n11′ toplu ürün yükleme ile ilgili detaylı bilgi almak için n11′ toplu ürün yükleme yazımızı okuyun.

Trendyol – internetten satışı yasak ürünler

Trendyol Kurallarına Aykırı Ürünler

 • Terörle veya herhangi bir suçla ilişkili örgüt ve cemaatlere övgü içeren, Türklüğe, Atatürk’e, milli ve manevi değerlere karşı hakaret içeren, terör örgütlerinin, suç örgütlerin veya ırkçı grupların amblemlerini yansıtan ürünlerin satışı yasaktır.
 • Etnik, milli, dini, siyasi, kültürel ayrımcılık içerebilecek, insan haklarının korunması ve düşünce özgürlüğü gibi temel değerlerle bağdaşmayan, toplumsal ayrışma ve çatışmayı körükleyici söylem ve görselleri barındıran ürünlerin satışı yasaktır.
 • Bir canlıya, topluluğa hakaret eden, aşağılayan ya da bunlara karşı şiddet içeren görselleri, söylemleri barındıran ürünlerin satışı yasaktır.
 • Çocukların ve gençlerin korunması amacıyla, şiddete ve zararlı maddelere özendirici olabileceği değerlendirilen söylem ve görselleri barındıran ürünlerin satışı yasaktır.
 • Aile ve çocukların korunması amacıyla, müstehcenlik içeren ürün görsellerine izin verilmemektedir.
 • Çocuk vücudunun teşhiri kapsamında değerlendirilebilecek ürün görsellerinin yüklenmesine izin verilmemektedir. Bu nedenle, çocuk giyim ürünlerinde canlı manken kullanılmaması, ürünlerinizin kolayca onaylanabilmesini sağlayacaktır.
 • Hayvanlara karşı saldırı veya kovma amacı taşıyan ürünlerin satışı yasaktır.
 • Kürk çiftliklerinde yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen kürklerin (Tilki, Rex, Astragan, Vizon vb.) ve egzotik hayvan derilerinin (Yılan, Timsah, Tay vb.) satışı yasaktır

Trendyol’da Satışı Yasak Ürünler

 • Sahte / Taklit / Lisanssız / Bandrolsüz Ürünler
 • Yüz Fotoğrafı / İsimler / İmzalar (Lisanslı ürünler hariç)
 • Sahte Para ve Sahte Belgeler
 • Ateşli Silahlar /Satışı Yasak Bıçaklar/ Yanıcı ve Patlayıcılar
 • Amonyum Nitrat ve kütlece %28’den daha fazla Amonyum Nitrattan gelen Azot içeren Gübre
 • Askeri Teçhizat / Polis Teçhizat
 • Resmi Üniformalar
 • Biber Gazı ve Elektroşok
 • Kilit Açıcılar
 • Çalıntı Mallar / Seri Numarası Çıkarılmış Ürünler
 • Telsizler: Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler kapsam dışındadır.
 • Sakıncalı Telekomünikasyon Cihazları
 • Şifreli Yayın Çözücüler ve Şifreli Yayıncılara Ait Decoderler
 • Dinleme Cihazları, gizli kamera
 • Web ortamında Saldırı ve Program Kırma Yazılımları
 • Alkollü içecekler
 • Etil Alkol / Metil Alkol / Metanol
 • Tütün mamulleri / Elektronik Sigara ve Tamamlayıcı Parçalar
 • Uyuşturucu maddeler
 • İlaç testlerini (Uyuşturucu, Alkol testi vb.) Geçmeye Yardımcı Ürünler
 • Her Türlü Lens / Numaralı Gözlük Çerçevesi
 • Tıbbi Cihazlar: Sadece “Satış Merkezi Yetki Belgesi” sunulan tıbbi cihazlar satışa açılabilir. Yetki belgesi sunmayanların ilgili ürünleri satışa açılmayacak. Hastanın kendi kendine kullanamayacağı, mutlaka bir sağlık meslek mensubu yardımı ile uygulanması ya da kullanılması gereken veya sadece sağlık meslek mensuplarının kullanımına yönelik tıbbi cihazlar satılamaz.
 • Covid 19 Tanı Kitleri
 • İşitme Cihazı / Protez / Ortez
 • Reçeteli / Reçetesiz İlaçlar
 • Veterinerlik Tıbbi Ürünleri (Listeyi görmek için tıklayın)
 • Bitkisel Tıbbi ürünler / Homeopatik Tıbbi Ürünler: Herhangi bir tıbbi ilaçla aynı etkiyi doğurduğu veya herhangi bir hastalığı tedavi ettiği açıklamasını içerir (kutusunda veya ürün açıklamasında) bitkisel ürünler satılamaz.
 • Enteral Beslenme Ürünleri /Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar, Özel Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları / Sporcu Besinleri: Herhangi bir tıbbi ilaçla aynı etkiyi doğurduğu veya herhangi bir hastalığı tedavi ettiği açıklamasını içerir (kutusunda veya ürün açıklamasında) bitkisel ürünler satılamaz.
 • Kozmetik Ürünler: Kozmetik ürünlerin tanıtımlarında; 1.Herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek, tedavisine yardımcı olmak, teşhis etmek veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmeye ilişkin ibareler veya imalar 2.Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksiyonları yenilediğini, düzelttiğini veya değiştirdiğini iddia eden veya ima eden beyanlar. 3.Beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunan beyanlar, kullanılamaz.
 • Tarım İlaçları ve İlaçlama Makinaları: Zirai mücadele alet/makinaları ile tarım ilaçlarının satışı için, Tarım Bakanlığı’nın il müdürlüklerince verilen “Bayilik İzin Belgesi” olmayan satıcıların ürünlerinin satışına izin verilmez. (El tipi/bahçe tipi aletlerin satışında yetki belgesi aranmaz.)
 • İnsan Sağlığına Zararlı Ürünler / Kanserojen Maddeler
 • İnsan ve Diğer Canlı Organları
 • Canlı Hayvan
 • Soğuk Zincirin Bozulmaması Gereken veya Günlük Tüketilmesi Gerekli Taze Gıda Ürünleri
 • Sağlık Bakanlığı veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın Tarafından Yasaklanmış Ürünler
 • Airbag ve Ekipmanları
 • Emniyet Kemeri Adaptörü
 • Pornografik İçerikli ve Cinsel Aktiviteye İlişkin Ürünler: Ürünlerde pornografik görseller kullanılamaz. Fantazi giyim ve aksesuarlar ile cinsel aktiviteye yönelik ürünler görsellerde canlı manken kullanılmaması şartına bağlı olarak +18 etiketi ile yayına açılabilir.
 • E-posta adres ve listeleri / Telefon numaraları / İnternet Üyelik Hesapları
 • Ürün Vasfına Sahip Olmayan Listelemeler
 • Hediye Çeki / İndirim Kuponları
 • Promosyon Ürünleri ve MEB tarafından ücretsiz sağlanan öğrenci yayınları
 • Hisse Senedi / Tahvil / Bono / Sanal Para
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları
 • Madalya ve Nişanlar: Devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası, devlet nişanı, cumhuriyet nişanı, liyakat nişanı satılamaz.
 • Alım­ Satımı Devlet İznine Tabi Olan Mallar
 • Kaçak ve İthalatı Yasak Ürünler
 • Hakkında Toplatma Kararı Verilmiş Kitap ve Yayınlar
 • Toplatma Kararı Verilmiş Ürünler (Toplatma Kararı Verilmiş Ürün Listesi için Tıklayın)

Çiçeksepeti – satışı yasak ürünler

 • Kanun ve mevzuatlar kapsamında satışı yasak veya denetime tabi olan ürünler
 • Kişisel verilere ilişkin kuralları ve fikri mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki ürünler
 • Silahlar, patlayıcı maddeler ve tehlike arz eden ürünler
 • İlaç ve tıbbi cihaz benzeri sağlık ürünleri
 • İnsan sağlığına zararlı ürünler
 • Yasadışı ürünler
 • Sahte ürünler
 • İzin gerektiren ve izni olmayan her türlü ürün

Amazon – internetten satışı yasak ürünler

 • Hediye kartları, hediye çekleri ve değer yüklenen diğer araçlar
 • Puro, sigara veya diğer tütün ürünleri ve nikotin içeren ürünler
 • Konyak, konyak içeren içecekler veya önemli miktarda konyak içeren yiyecekler
 • Silahlar (havalı silahlar, mantar tabancaları ve paintball silahları dahil), silah parçaları, silah kitleri (mühimmat ateşleyemeyen silah modellerine ait model silah kitleri dahil), barut, diğer mühimmat türleri (havalı silah mermileri ve mantar tabancası mermileri dahil) ve silahlar (cop, polis copu)
 • Balinalar, yunuslar, köpek balıkları, filler (fil dişi dahil) ve nesli tükenmekte olan türler yasalarıyla korunan diğer bitki ve hayvanların parçaları veya bunlardan elde edilen ürünler
 • İkinci el araçlar/araç parçaları
 • Tüm cihazlar, ilaçlar, beslenme ve gıda takviyeleri veya sadece eczanelerde satılan ve bir doktorun ya da klinik personelinin satın almaya yönelik reçetesini gerektiren benzeri maddeler veya Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü (BfArM) tarafından yasaklanmış ürünler
 • Irkçılık, nefret ve ayrımcılığı teşvik eden ürünler
 • Nazi anısı niteliğindeki eşyalar (veya benzeri ürünler)
 • Bedensel zarara yol açmaya yönelik tabancalar (sadece öldürücü güce sahip olanlar değil)
 • İlaçlar, vitaminler veya bitkisel takviyeler (reçeteye tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın)
 • Reçeteye tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın ilaçlar, vitaminler, beslenme ve gıda takviyeleri, bitkisel takviyeler
 • Zararlı ot veya haşere kontrol ürünleri
 • Tohumlar, bitkiler veya bitki türevleri
 • Havai fişek veya diğer piroteknik ürünleri
 • İnsan saçı hariç olmak üzere tıbbi implantlar veya insan vücudu parçaları
 • Kültürel miras ve arkeolojik bulgular dahil olmak üzere, kamu malı ürünler (mineraller, hazine, fosiller vb.)
 • Amazon’un ürünlerinizin sevk edilmesini sağladığı EU ülkelerinde yaş sınıflandırmasına tabi olan ve gerekli yaş sınıflandırmasının gösterilmediği ürünler
 • Amazon, ilgili her ülkede bir yaş doğrulama işlemi sağlamadığı sürece, Amazon’un ürünlerinizi göndermenize olanak sağladığı herhangi bir EU ülkesinde yaş doğrulaması gerektiren, başka bir şekilde hariç tutulmayan ürünler
 • Başka bir kişinin onuruna/haysiyetine onarılamayacak şekilde zarar veren, çocukları hedefleyen ve şiddet içeren, pornografik veya diğer yasa dışı materyaller içeren ya da başka bir şekilde çocuklara zarar veren ürünler
 • Yalnızca belirli bir mobil hizmet sağlayıcısıyla çalışabilen telefonlar
 • Amazon’un ürünlerinizin sevk edilmesini sağladığı herhangi bir EU ülkesinin yasalarına göre satışı veya dağıtımı kısıtlanmış olan ürünler
 • Amazon’un ürünlerinizi göndermenize olanak sağladığı her bir EU ülkesinde yasal olarak sahip olunamayan, satılamayan veya dağıtılamayan ürünler.

Dolap - satışı yasak ürünler

Dolap, kullanıcıların ikinci el veya yeni ürünlerini satışa sunabildiği bir platformdur. Ancak, her türlü ürünün satışına izin verilmez. Yasalar ve yönetmelikler, belirli ürünlerin satışını sınırlar veya yasaklar. Bu yasaklar genellikle, tüketicinin sağlığını ve güvenliğini korumak, haksız rekabeti önlemek ve yasadışı faaliyetleri engellemek amacıyla uygulanır. İnternet üzerinden satışı yasak olan ürünler arasında reçete ile satılan ilaçlar, cinsel içerik ve pornografik ürünler, ateşli silahlar, tütün ve mamulleri, alkollü içkiler, uyuşturucu, sahte belgeler, telif hakkına sahip ürünler, taklit tasarım ürünleri ve diğer bazı ürünler bulunmaktadır. Bu ürünlerin satışı, ciddi cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu nedenle, Dolap kullanıcılarının, satışa sundukları ürünlerin yasalara ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmaları önemlidir.

Dolap'ta Satışı Yasak Ürünlerin Listesi

 • Pornografi
 • Yetişkin Oyuncakları
 • Alkollü Ürünler
 • Tütün Ürünleri
 • Uyuşturucu maddeler
 • Elektronik Sigaralar
 • Tüm İlaçlar
 • Medikal Cihazlar
 • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 • Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler
 • Evcil & Vahşi Hayvanlar
 • Fosiller
 • Nesli Tehlikede Hayvan Ürünleri
 • Finansal Servisler
 • Medikal Hizmetler
 • Masaj Hizmetleri
 • İllegal Servisler
 • Silah İçeren Servisler
 • Tekrarlanan Ürün Yüklemeleri
 • Alım/Satım amacı gütmeyen kitle mesajları
 • Tüm ateşli silahlar, aksesuarları ve bıçaklar
 • Askeri teçhizat
 • Şok tabancası
 • Soygun aletleri (Maymuncuk vb.)
 • Yanıcı ve patlayıcı ürünler
 • Zararlı ve patlayıcı kimyasallar
 • Telsiz ve komünikasyon cihazları
 • Dinleme cihazları
 • Radar dedektörleri
 • Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları
 • Elektrikli kaykay
 • Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
 • Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 • Şifreli yayın çözücüler
 • Airbag ve ekipmanları
 • Replika ürünler
 • Şans oyunu biletleri
 • Alım­/Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Vücut sıvıları (Anne sütü vb.)
 • İnsan ve diğer canlı organları
 • Döviz satışı (Koleksiyon hariç)
 • Diğer kurum, kuruluş ve e-­ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 • Emniyet kemeri adaptörü
 • Yasaklı kitap ve yayınlar
 • Sertifikasız tohumlar
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Altın
 • Gıda ve evcil hayvan besinleri
 • Kullanılmış iç çamaşırı
 • Dijital ürünler (Bilgisayar / Playstation / Mobil oyunlar, hediye kupon vb.)
 • Optik gözlük çerçeveleri

Etsy – internetten satışı yasak ürünler

Etsy, el yapımı ürünler, vintage eşyalar ve benzersiz hediyeler için popüler bir online pazar yeridir. Ancak, tüm ürünlerin satışına izin verilmez. Yasalar ve yönetmelikler, belirli ürünlerin satışını sınırlar veya yasaklar. Bu yasaklar genellikle, tüketicinin sağlığını ve güvenliğini korumak, haksız rekabeti önlemek ve yasadışı faaliyetleri engellemek amacıyla uygulanır. İnternet üzerinden satışı yasak olan ürünler arasında reçete ile satılan ilaçlar, cinsel içerik ve pornografik ürünler, ateşli silahlar, tütün ve mamulleri, alkollü içkiler, uyuşturucu, sahte belgeler, telif hakkına sahip ürünler, taklit tasarım ürünleri ve diğer bazı ürünler bulunmaktadır. Bu ürünlerin satışı, ciddi cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu nedenle, Etsy kullanıcılarının, satışa sundukları ürünlerin yasalara ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmaları önemlidir.

Etsy'de Satışı Yasak Ürünlerin Listesi

 • Alkol, tütün, uyuşturucu, uyuşturucu gereçleri ve tıbbi ilaçlar
 • Hayvansal ürünler
 • Tehlikeli maddeler ve silahlar
 • Nefret içeren öğeler, malzemeler
 • Yasadışı ürünler
 • Uluslararası düzeyde yasaklanmış ürünler
 • Pornografil içerik
 • Şiddet ve şiddete teşvik edici ürünler

TikTok – internetten satışı yasak ürünler

TikTok, kullanıcıların kısa video içeriklerini paylaştığı bir sosyal medya platformudur. Ancak, platform üzerinde belirli ürünlerin satışına izin verilmez. Yasalar ve yönetmelikler, belirli ürünlerin satışını sınırlar veya yasaklar. Bu yasaklar genellikle, tüketicinin sağlığını ve güvenliğini korumak, haksız rekabeti önlemek ve yasadışı faaliyetleri engellemek amacıyla uygulanır. İnternet üzerinden satışı yasak olan ürünler arasında reçete ile satılan ilaçlar, cinsel içerik ve pornografik ürünler, ateşli silahlar, tütün ve mamulleri, alkollü içkiler, uyuşturucu, sahte belgeler, telif hakkına sahip ürünler, taklit tasarım ürünleri ve diğer bazı ürünler bulunmaktadır. Bu ürünlerin satışı, ciddi cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu nedenle, TikTok kullanıcılarının, satışa sundukları ürünlerin yasalara ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmaları önemlidir.

 • Alkol – alkollü içecekler (şarap, bira, alkollü içkiler vb.), alkol kulüpleri/abonelik hizmetleri, alkol yapma kitleri veya alkol sponsorlu etkinlikler. Bu, alkolsüz veya alkolsüz alternatifleri ve alkol için karıştırıcı olarak sunulan alkolsüz içecekleri içerir.
 • Sigara ve Tütün ürünleri – Sigara, puro, tütün, e-sigara, sigara kutusu, nargile ve diğer ilgili ürünler ve hizmetler.
 • Uyuşturucuyla ilgili ürünler ve hizmetler – yasa dışı uyuşturucuların, uyuşturucu kullanma araçlarının, eğlence ve reçeteli ilaçların, CBD takviyelelerinin kullanımını tasvir veya teşvik eden.
 • Silahlar – Kişilere zarar vermek üzere tasarlanmış silahlar, patlayıcılar, bıçaklar, kılıçlar ve diğer nesneler dahil olmak üzere tehlikeli silahların kullanımı.
 • Kumar – Çevrimiçi kumar, kumarhaneler, spor bahisleri ve fantezi sporları, tombala, piyangolar veya kumarla ilgili diğer içerikleri tanıtan markalı içerik dahil.
 • Cinsel ürünler ve hizmetler – Korse ve mikro tanga gibi iç çamaşırları dahil olmak üzere, pornografi, seks oyuncakları, kaydırıcılar ve fetiş kostümlerini içeren yetişkin eğlenceleri ve aksesuarları
 • Siyasi içerik – Bir kamu görevi, mevcut veya eski siyasi lider, siyasi parti veya siyasi organizasyon için bir adaya gönderme yapmak veya buna karşı çıkmak. Siyasi bir sonucu etkilemek için yerel düzeyde, eyalet düzeyinde veya federal düzeyde bir mesele hakkında (lehine veya aleyhine) bir duruşu savunan içeriğe sahip olmamalıdır.
 • Dürüst olmayan davranışlara imkan veren ürün ve hizmetler – Kişisel gizliliği ihlal edebilecek ürünler, başkalarının kişisel bilgilerini çalabilecek ürünler, üçüncü bir tarafın mülklerini ihlal edebilecek ürünler, başkalarının mallarını çalabilecek ürünler veya sahteciliğe yardımcı olan ürün veya hizmetler.
 • Hayvanlar – Hayvanların, canlı hayvanların, çiftlik hayvanlarının ve evcil hayvanların satın alınması veya satılması. Organlar, boynuzlar, fildişi, kemik, deri, kürk, yün, deri veya dişler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Gergedan, Orangutan, Fil, nesli tükenmekte olan veya nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlardan elde edilen hayvan vücut parçaları/ürünleri.

İstisna:

 • Hayvanlara özgü ürünler (oyuncaklar, giysiler, tasmalar, kafesler, yemek vb.).
 • Köpek gezdirme, evcil hayvan bakımı, evcil hayvan kafeleri, evcil hayvan tımarlama, eğitim vb. gibi evcil hayvan hizmetleri.
 • Hayvanların evlat edinilmesiyle ilgili reklam içeriğine Sivil Toplum Kuruluşları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve başıboş hayvan barınakları için izin verilir (özel cins hayvanların evlat edinilme hizmeti tanıtılmamalı veya evcil hayvanların karışık yetiştirilmesine katılım daveti yapılmamalı).
 • Profesyonel Hizmetler – Muhasebe & vergilendirme hizmetleri, yasal hizmetler ve göçmenlik hizmetleri.
 • Diğer yasaklı ürünler veya hizmetler – Uluslararası eş ilişkileri, tehlikeli kimyasal ürünler, insan organlarının ve nakillerinin ticareti, kürtaj, doğum öncesi cinsiyet belirleme hizmetleri, korunan yaban hayatı ve yabani bitkiler, cenaze hizmetleri.

Gittigidiyor – internetten satışı yasak ürünler

Gittigidiyor, kullanıcıların çeşitli ürünleri satışa sunduğu bir online alışveriş platformudur. Ancak, platform üzerinde belirli ürünlerin satışına izin verilmez. Yasalar ve yönetmelikler, belirli ürünlerin satışını sınırlar veya yasaklar. Bu yasaklar genellikle, tüketicinin sağlığını ve güvenliğini korumak, haksız rekabeti önlemek ve yasadışı faaliyetleri engellemek amacıyla uygulanır. İnternet üzerinden satışı yasak olan ürünler arasında reçete ile satılan ilaçlar, cinsel içerik ve pornografik ürünler, ateşli silahlar, tütün ve mamulleri, alkollü içkiler, uyuşturucu, sahte belgeler, telif hakkına sahip ürünler, taklit tasarım ürünleri ve diğer bazı ürünler bulunmaktadır. Bu ürünlerin satışı, ciddi cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu nedenle, Gittigidiyor kullanıcılarının, satışa sundukları ürünlerin yasalara ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmaları önemlidir.

 • Airbag ve ekipmanları
 • Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Alkollü içecekler
 • Ateşli silahlar ve bıçaklar
 • Askeri teçhizat
 • Canlı hayvan
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 • Dinleme cihazları
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • İnsan organları
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kopya ve bandrolsüz ürünler
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Promosyon ürünleri
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Radar dedektörleri
 • Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Riskli İşlemler
 • Sahte veya Replika ürünler
 • Şans oyunları biletleri
 • Telsiz ve komünikasyon cihazları
 • Toplu elektronik posta adresi listeleri
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
 • Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar
 • Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar
 • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Yasaklı yayınlar
 • Veteriner Tıbbi Ürünler
 • Elektronik Kaykay
 • Sertifikasız Tohumlar
 • Toplu ziynet ve külçe altın satışları
 • Havlama Önleyiciler
 • Yenilenmiş cep telefonu ve tabletler
 • Açık olarak satılan evcil hayvan mamaları

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konu İle İlgili Diğer Yazılar...
Son Yayınlanan Yazılar...
Saglik Sektorunde Reklam Yasagi

Sağlık sektöründe reklam yasakları 2024

Sağlık sektöründe tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri nedir? Sağlıkta reklam yönetmeliği Mahremiyete saygı ve bilgilerin gizli tutulması Tanıtım ve
Yazıyı Oku
Yapay Zeka Ve Dijital Pazarlama

Yapay Zeka’nın Dijital Pazarlama Üzerindeki Etkileri ve Uygulamaları

Yapay zeka, dijital pazarlama stratejilerini kökten değiştiriyor. Bu kapsamlı yazıda, yapay zekanın dijital pazarlama dünyasını nasıl dönüştürdüğüne, hangi
Yazıyı Oku
Wordpress Rehberi

WordPress Nedir? Başlangıç Rehberi

Bu yazı, WordPress hakkında geniş bir bilgi edinmek isteyen herkes için bir başlangıç rehberi niteliğinde. WordPress'in ne olduğunu,
Yazıyı Oku

Alışveriş sepeti