Skip to content

Sağlık sektöründe reklam yasakları 2024

Sağlık sektöründe reklam yasakları, 29 Temmuz 2023 tarihli Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yeniden düzenlendi. Bu yönetmelikteki önemli noktaları ve doktorların, sağlık kuruluşlarının reklam yasakları konusunda dikkat etmesi gerekenleri inceleyeceğiz.

Sağlık sektörü özelinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, karmaşık ve özgün bir yapıya sahiptir. Bu karmaşıklık, sektörün özü itibariyle duyarlı, etik ve yasal yükümlülüklerle dolu olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle reklam ve tanıtım faaliyetleri söz konusu olduğunda, etik değerlere uygun bir çerçeve oluşturmak ve yasal düzenlemelere riayet etmek oldukça önemlidir. Bu yazımızda, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin ne olduğunu, bu alandaki reklam kısıtlamalarını ve yasal sınırlamaları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, reklam yaparken dikkat edilmesi gereken etik kurallar ve hasta mahremiyetinin önemi üzerine de duracağız.

Bu yazımız, sağlık sektörü profesyonelleri, hasta hakları savunucuları, reklam ve pazarlama uzmanları için bir rehber niteliğinde olacaktır. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal ve etik sınırlarını daha iyi anlamak, bu alanda nasıl daha etik ve etkili olunabileceğini öğrenmek için yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

Tanımlar

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan tanımlar şöyledir:

Sağlık meslek mensubu: Doktor, diş doktoru, eczacı, hemşire, doğum uzmanı ve gözlükçü, aynı zamanda 1219 sayılı Kanunun ek 13. maddesinde belirtilen diğer uzmanları kapsar.

Sağlık tesisi: Gerçek bireylerin ya da özel hukuk tüzel kişiliklerinin sahip olduğu ve sağlık hizmetleri sunan tüm sağlık merkezleri, yapılar ve tesisleri ifade eder.

Reklam: Özel sağlık kuruluşları ve tıp meslekleri kapsamında, bir ürün ya da hizmetin talebini oluşturmak ya da bu talebi yükseltmek, ayrıca bireyleri bu konuda yönlendirmek amacıyla farklı platformlarda yapılan yazılı, görsel ya da işitsel ticari pazarlama duyurularını tanımlar.

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri: Özel sağlık kuruluşlarına dair hasta kabulü, tedavi edilen branşlar, iletişim ve adres detayları, sağlıkla ilintili koruyucu ve iyileştirici bilgilendirme içerikleri ile doktorlar için mesleki ve akademik unvan bilgileri, 1219 numaralı Kanun kapsamındaki ana ve yan dal uzmanlık bilgileri, muayene saatleri, hasta kabul zaman ve yer bilgileri, yetkili oldukları sağlık hizmetleriyle alakalı koruyucu ve iyileştirici bilgilendirme içerikleri; yanıltıcı ve aldatıcı olmayan, kişisel sağlığı riske atmaz, talep oluşturmayan, haksız rekabete neden olmayan ve reklam tanımına dahil olmayan eylemler olarak tanımlanır.

Reklam Kurulu Saglik Sektorunde Reklam Tanitim Faaliyetleri
Reklam Kurulu Tarafından Yapılan Reklam Ve Tanıtım Faaliyetleri Tanımı

Sağlık sektöründe tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri nedir?

Sağlık sektöründe tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, sağlık meslek mensupları, sağlık kurumları ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetler, belirli ilkelere ve kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla denetlenir ve değerlendirilir.

Sağlıkta reklam yönetmeliği

1) Sağlık hizmetleri bağlamında her türlü reklam ve teşvik etmek yasaklanmıştır. Ancak, aşağıdaki prensip ve standartlara uyarak bilgi verme ve tanıtım gerçekleştirilebilir:

a) Bilgilendirme ve tanıtımlarda genel etik normlara, tıbbi deontolojiye ve mesleki etik kurallarına riayet edilmelidir.

b) Sağlıkla ilgili bilgilendirmeler sadece yasal olarak yetkilendirilmiş sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilebilir.

c) Sağlık kuruluşlarının uzmanlık alanları dışında başka hastalıkları tedavi ettiklerine dair halkı yanıltıcı bilgilendirme ve tanıtım yapılamaz.

ç) Bilgilendirme ve tanıtımlar sırasında, bilimsel ve klinik olarak doğrulanmamış ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilemez.

d) Tanıtım ve bilgilendirmeler, hastane veya klinik için tedavi edilen alanlar, iletişim bilgileri ve sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendirme, doktorlar için ise uzmanlık dalı, akademik unvan ve çalışma saatleri ile sınırlıdır.

e) Tanıtım ve bilgilendirmelerde belirli bir yasal mevzuata göre tanımlanmış uzmanlık dışında başka bir uzmanlık unvanı kullanılamaz.

f) Hastaların teşekkürlerini içeren ilanlar oluşturulamaz.

g) Bilgilendirme ve tanıtımlar, hastaları doğrudan veya dolaylı olarak belirli bir sağlık profesyoneline yönlendirme içeriği taşıyamaz.

ğ) Sağlıkla ilgili danışmanlık ve bilgilendirme amacıyla belirli bir sağlık profesyoneline yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirilemez.

h) Bilimsel kavramlar ve istatistikler, gerçek sonuçlardan farklı olarak sunulamaz.

ı) Sağlık hizmetinin diğer hizmetlere göre daha üstün olduğunu belirten veya insanların güvenini kötüye kullanacak tanıtımlar yapılamaz.

i) İnternet sitelerinde son güncelleme tarihi ve editörün iletişim bilgileri belirtilmelidir.

j) Sağlık kuruluşları ve doktorlar için internet arama motorlarına kaydolunabilir; ancak, anahtar kelimeler ve sonuç sayfasındaki bilgiler belirli prensiplere uygun olmalıdır.

k) İnsanların izni olmadan telefonlarına reklam ve tanıtım amaçlı mesajlar gönderilemez.

l) Sağlık hizmetleri, promosyon veya hediyelerle teşvik edilemez ve bu amaçla tanıtım yapılamaz.

(2) Sosyal medya ve web sitelerindeki bilgilendirme ve tanıtımlar bu yönergedeki prensiplere uygun olmalıdır. Bu kurallara uymayanlar ve paylaşanlar eşit sorumluluktadır.

(3) Sağlık hizmetleri kapsamında sosyal sorumluluk projeleri ve kampanyalar için tanıtım ve bilgilendirme yapmadan önce Bakanlığın izni alınmalıdır.

(4) Uluslararası sağlık turizmi kapsamındaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütülmelidir.

(5) Bilimsel, istatistiksel ve haber değeri taşıyan bilgiler dışında, organ ve doku nakli ile ilgili her türlü reklam ve tanıtım yasaklanmıştır.

Mahremiyete saygı ve bilgilerin gizli tutulması

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalarının kişisel ve sağlık bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Mahremiyetin korunması, sadece etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde hasta mahremiyetini nasıl koruyabileceğimizi ve bu konuda nelere dikkat etmemiz gerektiğini detaylı bir şekilde incelenecektir.

 • Hasta haklarına dair oluşabilecek ihlâlleri ve bunlardan kaynaklanan sorunları engellemek için tanıtım ve bilgilendirme süreçlerinde, 1/8/1998 tarihli 23420 sayılı Resmî Gazete’de yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği‘nin hükümlerine riayet etmek zorunludur.
 • Tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları, 24/3/2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 21/6/2019 tarihli 30808 sayılı Resmî Gazete’de duyurulan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik‘e uygun olarak gerçekleştirilir.

Tanıtım ve bilgilendirmelerde görsel içerik kullanımı

MADDE 7- (1) Sağlık profesyonelleri ve sağlık kuruluşları, sunmuş oldukları sağlık hizmetleriyle alakalı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde; tedavi sonuçlarını kıyaslamak ya da talepte bulunmak amacıyla önceki ve/veya sonraki görsel örneklerin bulundurulması yasaktır. Aşağıda belirtilen kurallar ve yönergeler dahilinde görsel materyal kullanılabilmektedir:

a) Paylaşılacak olan görsel materyallerde; genel toplumsal ahlaka uygun olmayan, kamu sağlığını tehdit eden, bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, hastanın özel ve sosyal yaşantısını kötüye kullanan, toplumu yanıltıcı ya da endişe duyuran ifade ve görsellere izin verilmez.

b) Hastaların görsellerinin kullanılması durumunda; hasta rızası, eğer hasta küçük ya da yasal olarak koruma altındaysa veli veya vasinin onayı alınmalıdır. Bu onay alınırken Görsel İçerik Kaydedilmesi ve İşlenmesi Onay Formu tercih edilir.

c) Hasta, kullanılacak görsel materyali öncesinde incelemeye hak sahibidir. Görselin paylaşılma onayı, hasta veya eğer hasta küçük ya da yasal olarak koruma altındaysa veli veya vasinin talebiyle dilediği zaman iptal edilebilir. Hastanın bu talebi, ilgili sağlık kuruluşu veya profesyoneli tarafından hızla işleme konulmalı ve sonuçlandırılmalıdır.

ç) Görsel materyal paylaşım izni vermeyen hastalara tanı, tedavi ve ücretlerde bir değişiklik yapılmayacağının bilgisi ve taahhüdü sunulmalıdır.

d) Görsel materyallerin kullanılabilmesi adına alınan izin karşılığında hastaya maddi bir ödeme, indirim ya da hediye sunulamaz.

e) Tanıtım ve bilgilendirme için kullanılacak olan video ve fotoğraf materyallerinin, kullanılan yöntemlerle gerçekliğe aykırı olmaması, yanıltıcı makyaj ya da düzenlemeler içermemesi gerekmektedir. Görsel materyallerde değişiklik ya da düzenleme yapılamaz. Görselin tarihini ve ne zaman kaydedildiğini gösteren bilgilerin belirtilmesi zorunludur.

f) Farklı platformlarda bulunan hasta yorumları veya teşekkür anlamında ifadeler, görsel materyallerle birlikte paylaşılamaz. Görsel içeriklerde yorum özelliğinin kapatılması gerekmektedir.

g) Ameliyat ya da medikal müdahale sırasında ve ameliyat odasında hasta görüntülerinin paylaşılmasına izin verilmez.

ğ) Toplumun genel ahlak kurallarına aykırı olabilecek mahrem bölgelerin görsel materyalleri paylaşılamaz.

h) Görsel içerik paylaşımları, ilgili sağlık profesyoneli veya kuruluşu tarafından gerçekleştirilmelidir. Paylaşımların başkaları tarafından yapılmış olması sorumluluğu kaldırmaz.

ı) Paylaşılan görsel materyallerin; basılı veya dijital medya, sosyal medya platformları, web siteleri gibi ortamlarda sponsor olarak ya da ücretle yayımlatılması mümkün değildir.

i) Bir sağlık profesyonelinin ya da kuruluşunun, diğer sağlık profesyonellerinden veya kuruluşlardan üstün ya da daha başarılı olduğunu ima eden bölgeler, cihazlar, ekipmanlar veya personelle ilgili görsel materyal paylaşılamaz.

Tanıtım faaliyetleri ile ilgili sık sorulan sorular
Sağlık sektöründe hangi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yasalara uygundur?

Sağlık sektöründe, hastalara doğru ve güvenilir bilgi sunmak ve bilinçlendirmek amacıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Yasalara uygun olan faaliyetler şunlardır:

 • Bilgilendirme: Hastalara sağlık hizmetleri, ürünler ve sağlıklı yaşam tarzı hakkında doğru ve objektif bilgi sunmak.
 • Eğitim: Hastalara hastalıkları ve tedavilerini anlatan broşürler, videolar veya web siteleri hazırlamak.
 • Farkındalık Oluşturma: Halk sağlığı ile ilgili konularda farkındalık yaratmak için kampanyalar düzenlemek.
 • Toplantılar ve Seminerler: Doktorlar ve sağlık çalışanları için bilimsel ve tıbbi verilere dayalı eğitim toplantıları ve seminerler düzenlemek.
 • Sosyal Medya: Doğru ve güvenilir bilgi içeren, abartılı veya asılsız bilgilerden kaçınan ve hasta mahremiyetini koruyan paylaşımlar yapmak.
Yasaklanmış tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri nelerdir?

Sağlık sektöründe, hastaları yönlendirmek, abartılı veya asılsız bilgiler sunmak ve haksız rekabete yol açmak gibi nedenlerle bazı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yasaklanmıştır. Yasaklanmış faaliyetler şunlardır:

 • Hastaları teşvik veya yönlendirme: Hastaları belirli bir sağlık hizmeti veya ürününe yönlendirmeye yönelik ifadeler kullanmak.
 • Abartılı veya asılsız bilgiler sunma: Tıbbi tedavilerin kesin sonuçlar verdiğini veya mucizevi çözümler sunduğunu iddia etmek.
 • Karşılaştırma yapma: Farklı sağlık hizmeti veya ürünlerini açıkça karşılaştırmak.
 • Tıbbi cihaz ve ilaçların reklamını yapma: Tıbbi cihaz ve ilaçların endikasyonları, kullanım dozları ve yan etkileri dışında reklamını yapmak.
 • Hasta mahremiyetini ihlal etme: Hastaların hikayelerini veya fotoğraflarını izinleri olmadan paylaşmak.
Hangi durumlarda izin alınması gerekir?

Bazı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri için Sağlık Bakanlığı'ndan veya ilgili kurumlardan izin alınması gerekmektedir. İzin alınması gereken durumlar şunlardır:

 • Tıbbi cihaz ve ilaçların reklamı: Tıbbi cihaz ve ilaçların endikasyonları, kullanım dozları ve yan etkileri dışında reklamı yapmak için izin alınması gerekir.
 • Basın bültenleri ve broşürler: Basın bültenleri ve broşürlerin içeriğinin yasalara uygun olması ve ilgili kurumlardan onay alması gerekir.
 • Toplantılar ve seminerler: Bilimsel ve tıbbi verilere dayalı eğitim toplantıları ve seminerler için ilgili kurumlardan izin alınması gerekebilir.
Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde nelere dikkat edilmelidir?

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

 • Doğruluk ve Objektiflik: Sunulan bilgilerin doğru, objektif ve bilimsel verilere dayalı olması önemlidir.
 • Hasta Odaklılık: Faaliyetler, hastaların ihtiyaç ve önceliklerine göre planlanmalıdır.
 • Etik İlkeler: Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, etik ilkelere ve yasalara uygun şekilde yürütülmelidir.
 • Şeffaflık: Faaliyetlerin kimler tarafından ve hangi kaynaklarla finanse edildiği açıkça belirtilmelidir.
Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve yönetmelikleri nereden bulunabilir?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden ilgili yönetmelikler ve yasal mevzuata ulaşılabilir. Özellikle, "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" incelenmelidir.

Kimler tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yürütebilir?

Yasal çerçeve içerisinde, aşağıdaki kişi ve kurumlar tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yürütebilirler:

 • Doktorlar ve Sağlık Çalışanları: Bilimsel ve tıbbi verilere dayalı bilgilendirme yapabilirler.
 • Sağlık Kurumları: Hastalara sundukları hizmetler, bölümler, uzmanlık alanları ve hekim kadroları hakkında bilgilendirme yapabilirler.
 • Tıbbi Cihaz ve İlaç Firmaları: İzin almaları şartıyla, ürünlerinin endikasyonları, kullanım dozları ve yan etkileri hakkında bilgilendirme yapabilirler.
 • STK'lar ve Dernekler: Halk sağlığıyla ilgili konularda farkındalık oluşturma amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütebilirler.
Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin amacı nedir?

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin başlıca amaçları şunlardır:

 • Hasta Bilinçlendirme: Hastaları sağlık konularında bilinçlendirmek ve doğru bilgiye erişimlerini sağlamak.
 • Hastaların Desteklenmesi: Hastaları hastalıkları ve tedavileri hakkında bilgilendirmek, süreç boyunca psikolojik olarak desteklemek.
 • Bilinçli Seçimler: Hastaların farklı sağlık hizmetleri ve ürünleri hakkında bilgi edinerek bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak.
 • Halk Sağlığının Geliştirilmesi: Halk sağlığıyla ilgili konularda farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesini teşvik etmek.

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik İle Gelen Yasaklar

Yasal sınırlamalar, genellikle devlet tarafından yürürlüğe konulan yasalar ve yönetmeliklerle belirlenir. Bunlar genellikle tüketici haklarını koruma ve yanıltıcı bilgi verilmesini önleme amacı güder.

Etik kurallar ise genellikle mesleki organizasyonlar tarafından oluşturulur ve yasal zorunluluk olmamakla birlikte, sağlık sektörü çalışanları tarafından genellikle uyulması beklenir. Bunlar arasında hastaların mahremiyetinin korunması, doğru ve dürüst bilgi verilmesi ve hasta haklarına saygı gibi unsurlar yer alır.

Sağlık hizmeti reklamcılığında yasal kısıtlamalar ve etik kurallar şunlardır:

Yasal Kısıtlamalar:

 • Sağlık hizmeti sunanlar, örtülü veya açık reklam yapamazlar.
 • Organ ve doku alımı ve verilmesine ilişkin her türlü reklam, tanıtım ve benzeri etkinlikler yasaktır.
 • Sağlık tesislerinin hasta tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ettiği intibası uyandıracak şekilde halkı yanıltan, yanlış yönlendiren tanıtım ve bilgilendirme yapılamaz.
 • Sağlık meslek mensupları tarafından yapılsa dahi, doğruluğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış, yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş, Bakanlıkça tıbbi işlem olarak tanımlanıp düzenlenmemiş tıbbi ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalara yer verilemez.
 • Sağlık meslek mensupları ve sağlık tesisleri, diğer sağlık meslek mensuplarından veya sağlık kuruluşlarından daha üstün veya daha iyi olduğu izlenimini vermeye yönelik görsel paylaşımlar yapamazlar.

Etik Kurallar:

 • Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulmalıdır.
 • Hasta hakları ihlalleri ve kişisel verilerin korunması yönetmeliklerine uyulmalıdır.
 • Görsel içeriklerin kullanımında genel ahlak kurallarına aykırı, kamu sağlığına zarar veren, kişi hak ve hürriyetlerini zedeleyen görüntülere yer verilemez.

Hastaya ait görsel içeriklerin kullanılabilmesi için hastanın açık rızası alınmalı ve Hasta Hakları Yönetmeliği‘ne uyulmalıdır.

Sağlıkta Reklam Yasakları ve Yasal Sınırlamalar

Birçok ülkede sağlık sektöründe reklam yapmak, belirli yasal kısıtlamalara ve etik sınırlara tabidir. Peki, reklam yapmanın tam olarak yasak olduğu durumlar nelerdir? Yasal sınırlamalar ve etik kurallar neleri içerir? Bu soruların yanıtlarını, kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

Sağlık sektöründe uygulanan cezalar, genellikle mevzuat ihlalleri ve mesleki standartlara uyulmaması durumlarında yaptırımlar içerir. Bu cezalar arasında lisans iptali, para cezaları ve hizmetten men gibi yaptırımlar bulunur. Özellikle hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinin kalitesiyle ilgili ihlaller ciddi sonuçlar doğurabilir. Sağlık Bakanlığı ve ilgili düzenleyici kurumlar, hasta haklarına saygı, etik standartlar ve yasal mevzuata uyum konusunda sağlık kuruluşlarını ve profesyonellerini denetler. İhlallerin tespiti durumunda, söz konusu kurum veya bireylere yönelik gerekli yaptırımlar uygulanır.

Sağlık hizmetlerinde reklam kısıtlamaları nelerdir?

Sağlık sektörü, yasal ve etik açıdan oldukça hassas bir alandır. Bu sebeple, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde birçok kısıtlama ve yasak bulunmaktadır. Örneğin, tıbbi bir ürün veya işlem hakkında yanıltıcı veya eksik bilgi vermek yasaktır. Ayrıca, tıbbi bir durum veya hastalığı küçümsemek veya önemsiz göstermek de yasalara aykırıdır. Yani, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde mutlaka doğru, tarafsız ve kanıta dayalı bilgiler kullanılmalıdır.

Saglik Sektorunde Reklam Yasaklari Olabilecek Durumlar
Sağlık Sektöründe Reklam Yasakları Kapsamındaki Durumlar

Sağlık sektöründe reklam ve tanıtım faaliyetleri oldukça sıkı yasal düzenlemelere tabidir. İşte reklam yapmanın yasak olduğu bazı temel durumlar:

 • Sağlık hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilir.
 • Sağlık tesislerinin hasta tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıracak şekilde halkı yanıltan, yanlış yönlendiren, kişi ve toplum sağlığını tehlikeye düşüren, talep ve haksız rekabet ortamı yaratan tanıtım ve bilgilendirme yapılamaz.
 • Tanıtım ve bilgilendirmelerde; sağlık meslek mensubu tarafından yapılsa dahi, doğruluğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış, yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş, Bakanlıkça tıbbi işlem olarak tanımlanıp düzenlenmemiş tıbbi ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalara yer verilemez, bu yöntemlerle hastalıkların tedavi edildiği veya tedaviye yardımcı olunduğuna dair ifadeler kullanılamaz.
 • Tanıtım ve bilgilendirmeler; sağlık tesisleri için hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileri ile hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgiler, hekim ve diş hekimleri için ise 1219 sayılı Kanun ile belirlenen ana dal ve yan dal uzmanlıkları, akademik unvan, muayene gün ve saatleri, hasta kabul ettiği zaman ve mahal bilgisi ve hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgiler ile sınırlıdır.
 • Sağlık hizmetleri; özendirme, çekiliş ve hediye gibi pazarlama amaçlı sunulamaz ve bu amaca yönelik reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapılamaz.
Reklam yasakları ile ilgili sık sorulan sorular
Sağlık sektöründe hangi faaliyetler yasaklıdır?

Sağlık sektöründe, hastaların güvenliğini ve sağlıklı bir toplum düzenini korumak amacıyla bazı faaliyetler yasaklanmıştır. Bu yasaklar arasında şunlar yer alır:

 • Yanıltıcı veya asılsız reklam: Tıbbi ürünler ve hizmetler için abartılı veya gerçek dışı beyanlarda bulunmak.
 • Tıbbi cihaz ve ilaçların reçetesiz satışı: Reçetesiz satışı yasak olan tıbbi cihaz ve ilaçları satmak.
 • Sağlık hizmeti sunma yetkisi olmayan kişiler tarafından sağlık hizmeti sunulması: Doktor veya eczacı olmayan kişilerin teşhis ve tedavi yapması.
 • Organ ve doku ticareti: Organ ve dokuların karşılığında maddi kazanç elde etmek.
 • Sahte ilaç ve tıbbi cihaz üretimi ve satışı: Kalitesiz ve insan sağlığını tehdit eden ürünlerin üretimi ve satışı.
 • Sağlık çalışanlarının hastalara rüşvet vermesi veya alması: Hastaların tedavisi veya ilaç kullanımı için maddi veya manevi menfaat sağlaması.
Bu yasakların amacı nedir?

Sağlık sektöründeki yasakların temel amacı, hastaların güvenliğini ve sağlıklı bir toplum düzenini korumaktır. Bu yasaklar ile:

 • Hastaların yanlış ve yanıltıcı bilgilerden korunması
 • Kalitesiz ve insan sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasadan uzak tutulması
 • Sağlık hizmetlerinin adil ve şeffaf bir şekilde sunulması
 • Organ ve doku ticaretinin önlenmesi
 • Sağlık çalışanlarının etik ilkelere uygun davranmasının sağlanması

hedeflenmektedir.

Kimler bu yasaklardan sorumludur?

Sağlık sektöründeki yasaklardan tüm sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları ve tıbbi ürün üreticileri ve satıcıları sorumludur. Ayrıca, hastalar da bu yasaklar hakkında bilgi sahibi olmalı ve yasalara uymayan kişileri yetkililere bildirmelidir.

Yasaklar hakkında güncel bilgi edinmek için hangi kaynaklara başvurabilirim?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve yönetmelikleri, yasaklar hakkında güncel bilgi edinmek için en güvenilir kaynaklardır. Ayrıca, aşağıdaki kaynaklardan da bilgi edinebilirsiniz:

Hangi sağlık hizmeti ve ürünlerinin reklamı yasaklıdır?
 • Reçetesiz satışı yasak olan tıbbi cihaz ve ilaçlar.
 • Hastalıkların kesin tedavisini vaat eden ürünler.
 • Tıbbi cihaz ve ilaçların kullanımının risklerini ve yan etkilerini açıkça belirtmeyen reklamlar.
 • Karşılaştırmalı reklam içeren reklamlar.
 • Meslektaşları ve diğer sağlık hizmeti sunucularını kötüleyen reklamlar.
Hangi tür tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yasaklıdır?
 • Hastaları teşvik veya yönlendirmeye yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri.
 • Abartılı veya asılsız bilgiler içeren tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri.
 • Hasta mahremiyetini ihlal eden tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri.
 • Yasalara uygun olmayan görsel ve işitsel materyaller içeren tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri.
Yasaklanmış sağlık hizmeti ve ürünleri nelerdir?
 • Reçetesiz antibiyotik satışı
 • Kürtaj hizmeti sunma yetkisi olmayan kuruluşlarda kürtaj yapılması
 • Sahte ve taklit kanser ilaçlarının satışı
 • Ruhsatsız ve izinsiz estetik cerrahi uygulamaları
 • Büyü ve muska gibi hurafeler ile tedavi vaadi

Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Yasalara uymak için ilgili yönetmelikleri ve yasal mevzuatı incelemeniz ve gerekirse danışmanlık hizmeti almanız tavsiye edilir.

Sağlık Alanında Cezalar

Doktorların reklam yapması, Türkiye’deki mevzuat gereği yasaktır. Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliklerine göre, doktorlar ve sağlık kuruluşları, ticari amaçlı reklam yapamazlar. Bu yasak, hastaların yanıltıcı bilgilerle etkilenmemesi ve sağlık hizmetlerinin ticarileşmesinin önlenmesi amacıyla konmuştur. Yasal düzenlemeler, doktorların mesleki deneyimlerini ve başarılarını abartılı bir şekilde sunmalarını engellemektedir.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından her ay yayınlanan basın bülteninde doktorlar, estetisyenler, güzellik merkezleri, diş hastaneleri gibi meslek grupları ve sektörler için kanuna aykırı hareket eden kişi ve firmalara uygulanan para ve reklam durdurma cezalarını yayınlar. Bu yasal yaptırımlar genellikle aşağıdaki kanunlar ve maddelerin ihlaline dayanılarak verilir:

 • 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi
 • Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8, 9 ve 39 uncu maddeleri
 • Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’in 5/1-c maddesi
 • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26 ve 32 nci maddeleri
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 61. maddesi ile tanımlanan sorumluluklara uymayan reklam yayıncıları, ajanslar ve medya organları için cezai yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar; reklamın durdurulması, reklamın düzeltilmesi, idari para cezası ve bazı durumlarda geçici olarak üç aya kadar yayının durdurulması şeklinde olabilir. Reklam Kurulu, ihlalin ciddiyetine bağlı olarak bu cezaları birlikte ya da ayrı olarak verebilir. İhlal durumları ve cezalar şu şekildedir:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu Kapsamında Verilen Cezalar

İhlalin Durumları
Kesilen Ceza
a) Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı
10.000 TL
b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı
200.000 TL
c) Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezaların yarısı
ç) Yerel düzeyde veya uydu üzerinden yayın yapan radyo kanalı
5.000 TL
d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı
50.000 TL
e Uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalı veya internet aracılığı
50.000 TL
f) Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise
25.000 TL
g) Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise
5.000 TL

Eğer bir aykırılık internet üzerinden yapılmışsa, bu ihlali içeren yayın veya bölüm (URL gibi) için erişim engelleme kararı Reklam Kurulu tarafından alınabilir. Fakat, bu ihlale dair içeriğin erişimini teknik olarak engellemek mümkün değilse veya engelleme ile ihlal önlenebilir değilse, tamamıyla internet sitesine erişim engelleme kararı çıkartılabilir. Bu tür kararlar, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarla İlgili Suçlarla Mücadele Hakkında Kanunu‘nun 6/A maddesine dayanarak Erişim Sağlayıcıları Birliği‘ne iletilir. Erişim engelleme kararına karşı sulh ceza hakimine itiraz edilebilir. Sulh ceza hakimi tarafından alınan karara ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‘na uygun olarak itiraz hakkı bulunmaktadır.

Saglik Sektorunde Reklam Kurulu Tarafindan Kesilen Cezalar
Sağlık Sektöründe Reklam Kurulu Tarafından Kesilen Cezalar

Reklam Kurulunca Sektörlere Uygulanan İdari Para Cezaları (2022)

Sektör
Kesilen Ceza
Yüzde Oranı
TOPLAM (TL)
42.329.745
100,0
Sağlık Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
13.317.268 TL
31,5
Kozmetik/Temizlik Ürünleri Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
4.902.381 TL
11,6
Gıda Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
10.463.026 TL
24,7
İletişim Hizmetleri Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
10.463.026 TL
1,6
Dayanaklı Tüketim Malları Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
125.731 TL
0,3
Turizm Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
1.740.425 TL
4,1
Finansal Hizmetler Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
114.326 TL
0,3
Tütün ve Alkol Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
155.712 TL
0,4
Teknoloji Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
743.682 TL
1,8
Eğitim Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
0 TL
0
Enerji Sektöründe Uygulanan İdari Para Cezası Miktarı
0 TL
0
REKLAM KURULUNCA UYGULANAN İDARİ PARA VE DURDURMA CEZA BİLGİLERİ (2022)

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin yaptırım ve cezalar aşağıdaki şekildedir:

 • Hekim veya diş hekimleri tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili kişiye 1219 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanır. Bu cezaların ödemesi bir ay içinde yapılmalıdır. Ayrıca, ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmek ve işlem yapmak üzere bağlı bulundukları meslek kuruluşuna bildirim yapılır.
 • Sağlık tesisi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldığının tespit edilmesi durumunda, tesise iki kez uyarı yapılır. Bir yıl içinde üçüncü kez aykırı faaliyetler tespit edilirse, ilgili tıp veya uzmanlık dalındaki birimin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.
 • Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi veya aracı kuruluş tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespit edilmesi durumunda, kuruluşa uyarı yapılır. İkinci kez tespit edilirse bir ay, üçüncü kez tespit edilirse üç ay süreyle sağlık turizmi faaliyeti durdurulur.
 • Organ nakillerinin uygulandığı tıbbi tedavi merkezlerinde bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespit edilmesi durumunda, ilk tespitinde organ nakillerinin yapılması durdurulur.

Yasal Yaptırımlar

Para Cezaları: Yasalara veya yönetmeliklere aykırı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunan sağlık kuruluşlarına yüksek miktarda para cezaları kesilebilir.

Faaliyetten Men: Özellikle tekrar eden veya ağır ihlallerde, kuruluşların sağlık hizmeti sunma lisansı iptal edilebilir veya faaliyetleri durdurulabilir.

Hukuki Sorumluluk: Yanıltıcı veya hatalı bilgi sağlayan sağlık kuruluşları, maddi ve manevi tazminat taleplerine karşı hukuki olarak sorumlu tutulabilir.

Etik Yaptırımlar

Mesleki İtibarın Zarar Görmesi: Etik kurallara uymayan bir sağlık kuruluşu, mesleki itibarını kaybedebilir, bu da iş kaybına yol açabilir.

Profesyonel Lisansın İptali: Sağlık çalışanları için, etik kurallara uymamak profesyonel lisansın iptaline veya geçici olarak askıya alınmasına neden olabilir.

Diğer Yaptırımlar

Reklamın Kaldırılması: Yasalara veya etik kurallara aykırı reklam veya bilgilendirme faaliyetleri tespit edildiğinde, ilgili reklam veya kampanya hemen kaldırılabilir.

Kamuoyu Baskısı: Yasal ve etik ihlaller, özellikle sosyal medya aracılığıyla hızla yayılabileceğinden, kuruluşlar kamuoyu baskısı ve olumsuz PR ile karşılaşabilirler.

Denetim ve Gözetim: İhlal durumlarında, kuruluşlar daha sıkı denetim ve gözetim altına alınabilir, bu da operasyonel zorluklara yol açabilir.

Ceza Puanları ve Derecelendirmeler: Bazı ülkelerde, sağlık kuruluşlarına etik ve yasal uyumluluklarına göre puanlar verilir. İhlaller, bu puanların düşmesine ve derecelendirmelerin olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

Reklam cezaları ile ilgili sık sorulan sorular
Sağlık sektöründe hangi durumlarda ceza uygulanır?

Sağlık sektöründe, yasalara ve yönetmeliklere uymamanın birçok farklı cezası vardır. Cezaların uygulanacağı durumlar şunlardır:

 • Ruhsatsız veya izinsiz sağlık hizmeti sunmak: Yasalara uygun ruhsat ve izinler olmadan sağlık hizmeti sunan kişilere ve kuruluşlara ceza uygulanır.
 • Hatalı veya yasa dışı sağlık uygulamaları yapmak: Hastalara zarar veren, tıbbi standartlara uymayan veya yasalara aykırı sağlık uygulamaları yapan sağlık çalışanlarına ve kuruluşlara ceza uygulanır.
 • Yanıltıcı veya asılsız reklam yapmak: Tıbbi ürünler ve hizmetler için abartılı veya gerçek dışı beyanlarda bulunan kişilere ve kuruluşlara ceza uygulanır.
 • Reçetesiz satışı yasak olan ilaç ve tıbbi cihazları satmak: Ruhsatlı eczaneler dışında veya reçetesiz olarak satışı yasak olan ilaç ve tıbbi cihazları satan kişilere ve kuruluşlara ceza uygulanır.
 • Sahte veya taklit ilaç ve tıbbi cihaz satmak: İnsan sağlığını tehdit eden sahte veya taklit ilaç ve tıbbi cihazları satan kişilere ve kuruluşlara ceza uygulanır.
 • Organ ve doku ticareti yapmak: Organ ve dokuların karşılığında maddi kazanç elde eden kişilere ve kuruluşlara ceza uygulanır.
 • Sağlık çalışanlarının hastalara rüşvet vermesi veya alması: Hastaların tedavisi veya ilaç kullanımı için maddi veya manevi menfaat sağlaması.
Cezaların miktarları ne kadardır?

Cezaların miktarları, yasalara aykırılığın türüne ve ciddiyetine göre değişir. İdari para cezaları, ruhsat iptali, faaliyet durdurma ve tazminat davası açma gibi farklı yaptırımlar uygulanabilir.

 • İdari para cezaları: Yasalara aykırılığın türüne göre 1.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilir.
 • Ruhsat iptali: Yasalara aykırılık tekrarlanan veya çok ciddi durumlarda sağlık kuruluşlarının ruhsatı iptal edilebilir.
 • Faaliyet durdurma: Yasalara aykırılık acil müdahale gerektiriyorsa, sağlık kuruluşunun faaliyeti geçici olarak durdurulabilir.
 • Tazminat davası: Hatalı veya yasa dışı sağlık uygulamalarından zarar gören hastalar, tazminat davası açarak maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.
Kimler bu cezalara maruz kalabilir?
Yasalara uymayan tüm sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları ve tıbbi ürün üreticileri ve satıcıları bu cezalara maruz kalabilir.
Cezalara itiraz etme imkanı var mı?
Evet, cezalara itiraz etme imkanı vardır. Ceza tebliğinden itibaren 60 gün içinde ilgili idari makamlara itiraz dilekçesi verilebilir.
Hangi yasalara uymamanın cezası ne kadardır?
Yasalara uymamanın cezası, yasanın türüne ve ihlalin ciddiyetine göre değişir. Güncel cezalar hakkında bilgi edinmek için Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya ilgili diğer kurumların web sitelerini kontrol etmeniz önerilir.
Hangi hatalı uygulamalara ceza uygulanır?
Teşhis ve tedavide hatalar, hatalı ilaç kullanımı, tıbbi cihazların hatalı kullanımı, hastaların mahremiyetinin ihlal edilmesi, rüşvet ve suistimal gibi birçok farklı hatalı uygulamaya ceza uygulanabilir.
Hangi sağlık çalışanlarına ve kuruluşlarına ceza uygulanır?
Yasalara uymayan tüm sağlık çalışanlarına, sağlık kuruluşlarına ve tıbbi ürün üreticileri ve satıcılarına ceza uygulanabilir.
Hangi durumlarda idari para cezası, ruhsat iptali, faaliyet durdurma gibi yaptırımlar uygulanır?
Yaptırımların türü, yasalara aykırılığın türüne ve ciddiyetine göre değişir. İdari para cezaları, ruhsat iptali, faaliyet durdurma gibi farklı yaptırımlar uygulanabilir.
Hangi durumlarda tazminat davası açılabilir?
Hatalı veya yasa dışı sağlık uygulamalarından zarar gören hastalar, tazminat davası açarak maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.
Hatalı/yasa dışı sağlık uygulamasına maruz kalan hastalara tazminat davası açma hakkı veriliyor mu?
Evet, hatalı veya yasa dışı sağlık uygulamalarından zarar gören hastalar, tazminat davası açarak maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Yasalara uymak için ilgili yönetmelikleri ve yasal mevzuatı incelemeniz ve gerekirse danışmanlık hizmeti almanız tavsiye edilir.

Sağlık Hizmetlerinde Verilen Ceza Örnekleri

Diş Hekimleri ve Doktorlar İçin Reklam Cezaları: Güncel Yasal Düzenlemeler ve Örnekler – Diş hekimleri ve doktorlar için internet reklamı yaparken dikkate alınması gereken yasal düzenlemeler ve bunların ihlali durumunda uygulanan cezaları tablo halinde bulabilirsiniz . Bu içerikte, diş hekimlerinin ve doktorların karşılaşabileceği yasal riskler, reklam ve tanıtım yasakları, ve gerçek yaşanmış olaylara dayanan ceza örnekleri ele alınmaktadır. 

Örnek Instagram Reklamı Cezaları

Reklam Metni
Değerlendirme/Karar
Verilen Ceza
…#AkıllıMercek ile uzak-yakın gözlüklere ve katarakta ömür boyu elveda- Lasik Lazer sonrası %150 görenlerde bugün…
Hekimlik mesleğini yürüten şahsın faaliyetlerine ticari bir görünüm vermesine…
155.712 TL ve reklam durdurma cezası
KAMPANYA ÇATLAK TEDAVİSİ 1 SEANS 999 TL 3 SEANS 2500 TL (EV DEVAM ÜRÜNLERİ DAHİL) Kampanyamız 8 Mart Tarihine kadar geçerlidir
Her ne şekilde olursa olsun, tabip tarafından yapılması gereken tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında gerçekleştirilmesinin yasak olması…
Reklam durdurma cezası
TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI 1.GÜN- Sevgili hastamız Ünsal Bey, 9 ayda 166 kilodan 98 kiloya düştü.
Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülerine yer verilmesi, hekimlik mesleğini yürüten şahsın faaliyetlerine ticari bir görünüm yüklemesi…
347.128 TL ve reklam durdurma cezası
Dün itibariyle Sezer hocaya lasik ameliyatı oldum. Ve 1 gün arayla görüşüm gayet netleşti. Ameliyat gayet sohbet havasında geçiyor herhangi bir ağrı veya acı hissetmiyorsunuz…
Hasta yorumlarına ve tedavi görsellerine yer verildiği… Tıbbi işlemlere yönelik talep yaratıcı nitelikte olduğu…
Reklam durdurma cezası
Karbon Peeling, Çatlak Tedavisi, Dövme Silme, Medikal Cit Bakımı
Sağlık alanında ruhsatlandırılmayan kuruluşun yetkisiz sağlık hizmeti sunumu… Kamu sağlığını bozucu, tüketicileri aldatıcı ve ilgili mevzuata aykırı nitelikte olduğu…
347.128 TL ve reklam durdurma cezası

Örnek Kısa Mesaj Reklamı Cezaları

Reklam Metni
Değerlendirme/Karar
Verilen Ceza
Tüm renkli ve şeffaf lenslerde %10 İNDİRİM + HEDİYE BÜYÜK BOY SOLÜSYON ve ÜCRETSİZ KARGO
Yalnızca optisyenlik müesseselerinde satışı gereken bu ürünlerin tüketiciye hitaben reklamının yapılması…
Reklam durdurma cezası

İnternet Sitesi İçeriği Nedeniyle Verilen Cezalar 

İçerik Metni
Değerlendirme/Karar
Verilen Ceza
Saç Ekimi, Mezoterapi, Sakal Ekimi, Kaş Ekimi, Rinoplasti, Meme Dikleştirme, Meme Küçültme, Meme Büyütme, BBL, Karın Germe, Kol ve Uyluk Germe, Yüz Germe, Vaser Liposuction, Vajinoplasti, Six Pack, Jinekomasti, Gençlik Aşısı, Gülüş Tasarımı
Hastaların öncesi ve sonrasına ait görüntülere yer verildiği… Sağlık alanında faaliyet göstermeye yetkili olmayan kuruluş… “Sağlık Turizmi” alanında faaliyet gösteren kuruluşun tıbbi işlemlere yönelik talep yaratıcı beyanlarda bulunması…
347.128 TL ve reklam durdurma cezası
Gülümseme Tasarımı; Panoramik röntgen ve dijital gülümseme yöntemi ile tasarım planlaması yapılarak, hayalini kurduğunuz ve güldüğünüzde yüzünüzde oluşmasını istediğiniz gülümseme şeklinin sağlanması işlemidir…
Sağlık alanında faaliyeti bulunmayan kuruluşun tıbbi işlemlere yönelik tanıtım yaptığı ve talep yaratıcı beyanlarda bulunduğu…
347.128 TL ve reklam durdurma cezası
3 Boyutlu Skolyoz Tedavisi, Kupa Terapisi, Bel Fıtığı, Boyun Fıtığı, Fibromiyalji, Kifoz, Durus Bozukluğu…
Sağlık kuruluşları tarafından ve konusunda yetkili sağlık meslek mensuplarınca verilmesi gerektiği…
Reklam durdurma cezası

Tabela İçeriği Nedeniyle Verilen Cezalar

Tabela Metni
Değerlendirme/Karar
Verilen Ceza
İğneli Epilasyon, Kaş Silme, Ben Alımı
Tabipler tarafından uygulanması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen çeşitli tıbbi tedavi yöntemlerinin isimlerini sayarak bu alanda hizmet verdiği ve sağlık alanında faaliyet gösterdiği yönünde izlenim uyandırdığı…
34.701 TL ve reklam durdurma cezası
Ozon Tedavisi, Karbon Peeling, Medikal Cilt Bakımı, Dermapen, İğneli Epilasyon, Akne Tedavisi
Güzellik salonlarının tanıtıcı reklam, tabela ve basılı belgelerinde güzellik merkezini çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz ve açıkça ‘güzellik salonu’ ifadesi kullanılır…
347.128 TL ve reklam durdurma cezası
Manuel Terapi, Ortopedik Rehabilitasyon, Ameliyat Öncesi ve Sonrası Rehabilitasyon
Sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımların, ilgili mevzuat gereği sağlık kuruluşları tarafından ve konusunda yetkili sağlık meslek mensuplarınca verilmesi gerektiği…
Reklam durdurma cezası

Sağlık Hizmetlerinde Reklam Verme

Saglik Sektorunde Reklam Nasil Verilmeli
Sağlık Sektöründe Reklam Nasıl Verilmelidir?

Sağlık alanında reklam örnekleri genellikle bilgilendirici ve eğitici niteliktedir. Bu reklamlar, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hastalık önleme yöntemleri, aşı kampanyaları veya yeni tedavi yöntemleri hakkında halkı bilinçlendirmeyi amaçlar. Örneğin, bir hastane, kanser taraması hizmetlerini tanıtan bir reklam kampanyası düzenleyebilir. Bu tür kampanyalarda, hastalığın erken teşhisi ve tedavi olanakları vurgulanır. Diğer bir örnek ise, sağlık sigortası şirketlerinin sunduğu çeşitli sağlık planları ve sigorta avantajları hakkında yapılan bilgilendirici reklamlardır. Reklamlar, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve toplum sağlığını iyileştirmek için önemli bir rol oynar.

Doğruluk ve Şeffaflık: Sunulan tüm bilgilerin doğru, güncel ve kolay anlaşılır olması gerekmektedir.

Kanıta Dayalı Bilgi: Tanıtım materyalleri, güvenilir ve bağımsız kaynaklardan alınmış, kanıta dayalı bilgiler içermelidir.

Hedef Kitle: Reklam faaliyetleri, hedef kitleye uygun bir dil ve içerikle hazırlanmalıdır.

Dijital Varlık: Özellikle dijital platformlarda reklam yaparken SEO uyumu, kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Yasal Danışmanlık: Reklam ve tanıtım materyalleri oluşturulurken yasal bir danışmanlık alınması, olası yasal sorunların önüne geçebilir.

Bu bağlamda, sağlık sektöründe reklam ve tanıtım faaliyetleri oldukça hassas bir konu olduğu için, etik ve yasal çerçeveye uygun hareket etmek esastır.

Sağlıkta Reklam Örnekleri

Hastaneler İçin Reklam Örnekleri

 • “Siz ve sevdikleriniz için en iyi sağlık hizmetini sunmak için buradayız. Deneyimli doktorlarımız ve modern tesislerimizle size özel bakım sağlıyoruz. Sağlığınız bizim önceliğimizdir. Detaylı bilgi için [Hastane Adı] web sitesini ziyaret edebilirsiniz.”
 • “Hayatınızı önemseyen bir hastane arıyorsanız, doğru yerdesiniz. [Hastane Adı], uzman doktorları ve son teknoloji tıbbi ekipmanlarıyla donatılmış modern bir sağlık merkezidir. Sizleri sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşturmak için buradayız.”
 • “Size güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için [Hastane Adı] olarak buradayız. Deneyimli doktorlarımız ve hasta odaklı yaklaşımımızla her zaman yanınızdayız. Sağlığınız bizim önceliğimizdir.”

Diş Klinikleri İçin Reklam Örnekleri

 • “Sağlıklı bir gülümseme için [Diş Kliniği Adı] sizin yanınızda. Deneyimli diş hekimlerimiz ve güncel teknolojilerimizle size özel ağız ve diş sağlığı hizmetini sunuyoruz. Randevu almak için bizi arayın!”
 • “Rahat bir gülümseme için [Diş Kliniği Adı] tercih edin. Uzman diş hekimlerimiz ve modern ekipmanlarımızla size uygun diş tedavisi deneyimini sunuyoruz. Sağlıklı ve güzel bir gülümseme için randevu alın.”
 • “Sağlıklı bir ağız, mutlu bir yaşam demektir. [Diş Kliniği Adı] olarak sizin ağız ve diş sağlığınızı önemsiyoruz. Uzman ekibimizle size özel tedavi seçenekleri sunuyoruz. Siz de sağlıklı bir gülümseme için bizi ziyaret edin.”

Estetik Merkezleri İçin Reklam Örnekleri

 • “Kendinizi güzel ve özgüvenli hissetmek için [Estetik Merkezi Adı] sizin yanınızda. Deneyimli estetik cerrahlarımız ve modern cihazlarımızla size özel estetik hizmeti sunuyoruz”
 • “Güzelliğinizi önemseyen bir merkez arıyorsanız, [Estetik Merkezi Adı] doğru seçimdir. Uzman ekip ve kişiye özel tedavi seçenekleriyle sizi hep destekliyoruz.”
 • “Sağlıklı ve doğal bir güzellik için [Estetik Merkezi Adı] size özel çözümler sunuyor. Deneyimli estetik cerrahlarımız ve yenilikçi tekniklerimizle istediğiniz görünüme kavuşmanızı sağlıyoruz. Siz de güzelliğinizi önemseyin.”

Fizik Tedavi Merkezleri İçin Reklam Örnekleri

 • “Sağlıklı bir yaşam için [Fizik Tedavi Merkezi Adı] size destek olmaya hazır. Uzman fizyoterapistlerimiz ve modern ekipmanlarımızla size özel tedavi hizmetini sunuyoruz. Sizi hareketli bir yaşama geri döndürmek için buradayız.”
 • “Ağrılarınızdan kurtulmak ve hareket kabiliyetinizi artırmak için [Fizik Tedavi Merkezi Adı] sizin yanınızda. Deneyimli terapistlerimiz ve kişiye özel tedavi planlarımızla size özel fizik tedavi deneyimini sunuyoruz. Sağlığınız bizim önceliğimizdir.”
 • “Sağlıklı bir vücut için [Fizik Tedavi Merkezi Adı] sizin yanınızda. Uzman fizyoterapistlerimiz ve ileri teknoloji ekipmanlarımızla size özel fizik tedavi hizmetini sunuyoruz. Siz de sağlıklı ve hareketli bir yaşam için bize katılın.”

Göz Klinikleri İçin Reklam Örnekleri

 • “Net bir görüşe sahip olmak için [Göz Kliniği Adı] tercih edin. Uzman göz doktorlarımız ve modern cihazlarımızla size uygun göz sağlığı hizmetini sunuyoruz. Detaylı bilgi için bize ulaşın!”
 • “Göz sağlığınızı önemseyen bir klinik arıyorsanız, [Göz Kliniği Adı] doğru adres. Deneyimli göz doktorlarımız ve güncel tedavi yöntemlerimizle size en uygun göz tedavisi deneyimini sunuyoruz. Siz de net bir görüşe sahip olmak için bize gelin.”
 • “Sağlıklı gözler, daha iyi bir yaşam demektir. [Göz Kliniği Adı] olarak sizin göz sağlığınızı önemsiyoruz. Uzman ekibimiz ve ileri teknoloji cihazlarımızla size özel tedavi seçenekleri sunuyoruz. Siz de gözlerinizi önemseyin.”

Diş hekimleri, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunurken Türkiye’deki sağlık mevzuatına dikkat etmelidirler. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre, diş hekimlerinin ticari reklam yapmaları veya abartılı tanıtımlar yapmaları yasaktır. Bu tür ihlaller tespit edildiğinde, diş hekimlerine yönelik cezalar uygulanabilir. Bu cezalar, idari para cezalarından mesleki faaliyetlerinin askıya alınmasına kadar değişebilir. Ayrıca, yanıltıcı veya abartılı reklam içeriği nedeniyle hasta sağlığının riske atılması durumunda daha ciddi yaptırımlar ve hukuki sorumluluklar söz konusu olabilir. Bu nedenle, diş hekimleri, reklam faaliyetleri için yasal sınırları ve etik kuralları göz önünde bulundurmalıdır.

Diş Hekimleri İçin Reklam Örnekleri

Diş hekimleri, sağlık hizmetleri bağlamında reklam ve tanıtım yapma konusunda bazı kurallara uymak zorundadır. Bu kuralların amacı, halkın yanlış bilgilendirilmesini önlemek ve etik standartlara uygun bir şekilde bilgilendirme yapmaktır.

Bu kurallara uygun şekilde diş hekimleri, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi reklamlarını oluşturabilir:

 • Diş hekimleri internet sitesinde diş beyazlatma hizmetlerini tanıtabilir. Bu tanıtımda, diş beyazlatma yöntemleri, tedavi süreci ve sonuçları hakkında bilgi verilebilir. Ancak, bilgilerin bilimsel ve klinik olarak doğrulanmış olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tedavi yöntemlerine uygun olması gerekmektedir.
 • Diş hekimleri sosyal medya hesabında ağız ve diş sağlığıyla ilgili ipuçları paylaşabilir. Bu paylaşımlar, genel bilgilendirme amacıyla yapılmalı ve belirli bir sağlık profesyoneline yönlendirme içeriği taşımamalıdır.
 • Diş hekimleri yerel bir dergide diş sağlığıyla ilgili bir makale yayınlayabilir. Bu makalede, diş sağlığının korunması, diş hastalıklarının önlenmesi ve düzenli diş kontrollerinin önemi gibi konular ele alınabilir.
 • Diş hekimleri telefon ve internet üzerinden randevu alma hizmetini tanıtabilir. Bu tanıtımda, randevu alma süreci, iletişim bilgileri ve diş hekiminin çalışma saatleri hakkında bilgi verilebilir.
 • Diş hekimleri internet sitesinde veya sosyal medya hesaplarında sağlıkla ilgili bilgilendirici ve eğitici içerikler paylaşabilir. Bu içerikler, diş sağlığıyla ilgili önemli konuları ele alarak, hastaların bilinçlenmesine ve doğru bilgiler edinmelerine yardımcı olabilir.
 • Diş hekimleri broşürler veya el ilanları aracılığıyla tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirme yapabilir. Bu bilgilendirme, diş hekiminin uzmanlık alanlarına veya yeni tedavi yöntemlerine odaklanabilir ve potansiyel hastalara bu hizmetleri sunma konusunda fikir verebilir.
 • Diş hekimleri yerel bir sağlık fuarında veya etkinlikte stand açarak diş sağlığıyla ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapabilir. Bu etkinlikte, diş hekimi hastalara ücretsiz ağız ve diş sağlığı kontrolü yapabilir veya hediye çekleri veya indirimler sunabilir.
 • Diş hekimleri mevcut hastalarına e-posta veya mesaj yoluyla düzenli olarak sağlık bilgilendirmeleri gönderebilir. Bu bilgilendirmeler, diş bakımı ipuçları, diş sağlığıyla ilgili haberler veya diş hekiminin yeni hizmetleri hakkında bilgi içerebilir.
 • Diş hekimleri, dijital reklamcılık yöntemlerini kullanarak hedef kitleye ulaşabilir. Örneğin, Google reklamları veya Facebook reklamları aracılığıyla belirli kriterlere sahip potansiyel hastaları hedefleyebilir ve diş sağlığı hizmetlerini tanıtabilir.

Bu örnekler, diş hekimlerinin yasalara uygun reklam ve tanıtım yöntemlerini göstermektedir. Ancak, her durumda belirli yasal düzenlemelere ve etik kurallara uyulması önemlidir. Hekimler, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirirken hastaların haklarını ve sağlık hizmetlerinin doğru bir şekilde sunulmasını gözetmelidir.

Lazer Epilasyon Merkezleri İçin Reklam Örnekleri

Lazer epilasyon merkezleri için yasal reklam metni örnekleri aşağıda verilmiştir:

 • “Sizi lazer epilasyonun etkili ve kalıcı sonuçlarıyla tanıştırmak için buradayız. Uzman ekibimiz tarafından güvenli bir şekilde uygulanan lazer epilasyon yöntemi ile istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Detaylı bilgi için…”
 • “Lazer epilasyon tedavisi ile pürüzsüz bir cilde sahip olmak artık hayal değil. Deneyimli doktorlarımızın yönlendirmesiyle hızlı ve etkili bir şekilde tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Randevu için …”
 • “Lazer epilasyon merkezimizde hijyenik ve güvenli bir ortamda tüylerinizden kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Uzmanlarımızın özenle seçtiği lazer epilasyon yöntemleri ile istenmeyen tüylerinizden kurtulmak artık mümkün. Detaylı bilgi için …”
 • “Kendinizi özgür hissetmek ve yazın keyfini doyasıya çıkarmak için lazer epilasyon merkezimize bekliyoruz. Deneyimli hekimlerimiz tarafından uygulanan lazer epilasyon yöntemleri ile istenmeyen tüylerinizden kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Randevu için …”
 • “Lazer epilasyon merkezimizde kalıcı sonuçlarla tanışın. Uzman ekibimiz tarafından uygulanan lazer epilasyon yöntemleri ile istenmeyen tüylerinizden kurtulmak artık mümkün.”

Bu örnekler, lazer epilasyon merkezlerinin yasal reklam metinleri olup, reklamlarda belirli prensip ve standartlara uyulması gerektiğini göstermektedir. Reklamların doğru, açıklayıcı ve yanıltıcı olmaması, tedavi yöntemleri hakkında bilimsel ve klinik olarak doğrulanmış bilgiler içermesi önemlidir.

Hastane reklam ajansları, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumların tanıtım ve pazarlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzmanlaşmış ajanslardır. Bu ajanslar, hastanelerin hizmetlerini, doktorlarını ve sağlık teknolojilerini hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırmak için stratejik reklam ve pazarlama kampanyaları geliştirirler. Ajanslar, hastanelerin yasal düzenlemelere uygun olarak tanıtımını yaparken, aynı zamanda hastaların bilgilendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin doğru bir şekilde anlatılması konularında da destek sağlarlar.

Sağlık Hizmetlerinde Reklam Verme ile ilgili sık sorulan sorular
Sağlık sektöründe reklam verme kuralları nelerdir?
Sağlık sektöründe reklam verme, halk sağlığını korumak ve hastaların doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak için sıkı kurallara tabi tutulur. Bu kurallar, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerde ve tebliğlerde belirlenmiştir.
Hangi tür sağlık hizmeti ve ürünlerinin reklamı yapılabilir?
 • Tıbbi cihazlar: Reçeteli veya reçetesiz satılabilen tıbbi cihazların reklamı yapılabilir.
 • Takviye edici gıdalar: Vitaminler, mineraller, probiyotikler gibi takviye edici gıdaların reklamı yapılabilir.
 • Kişisel bakım ürünleri: Diş macunu, şampuan, deodorant gibi kişisel bakım ürünlerinin reklamı yapılabilir.
 • Sağlık sigortaları: Özel sağlık sigortalarının reklamı yapılabilir.
Hangi tür sağlık hizmeti ve ürünlerinin reklamı yapılamaz?
 • Reçeteli ilaçlar: Reçeteli ilaçların reklamı yapılamaz.
 • Tıbbi müdahaleler: Ameliyatlar, estetik cerrahi uygulamaları gibi tıbbi müdahalelerin reklamı yapılamaz.
 • Mucizevi ürünler: Herhangi bir hastalığı kesin olarak tedavi ettiği veya önlediği iddia edilen ürünlerin reklamı yapılamaz.
 • Yanıltıcı veya asılsız bilgiler içeren reklamlar: Gerçek dışı veya abartılı beyanlarda bulunan reklamlar yapılamaz.
Reklamlarda hangi bilgiler yer almalıdır?
 • Reklamın hangi ürüne veya hizmete ilişkin olduğu açıkça belirtilmelidir.
 • Ürün veya hizmetin özellikleri ve faydaları doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır.
 • Ürün veya hizmetin olası yan etkileri ve riskleri belirtilmelidir.
 • Reklamın kaynağı ve iletişim bilgileri açıkça belirtilmelidir.
Reklamlar hangi platformlarda yayınlanabilir?
 • Televizyon: Televizyon reklamları geniş kitlelere ulaşmak için etkili bir platformdur.
 • Radyo: Radyo reklamları, belirli bir bölgedeki hedef kitlelere ulaşmak için etkili bir platformdur.
 • Gazete ve dergi: Gazete ve dergi reklamları, belirli bir hedef kitleye ulaşmak için etkili bir platformdur.
 • İnternet: İnternet, sağlık sektöründe reklam vermek için en etkili platformlardan biridir. İnternet reklamları, geniş kitlelere ulaşmak, belirli bir hedef kitleyi hedeflemek ve reklamların etkinliğini ölçmek için idealdir.
 • Sosyal medya: Sosyal medya platformları, sağlık sektöründe reklam vermek için son derece etkili araçlardır. Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi platformlar, belirli bir hedef kitleye ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için idealdir.
 • Dış mekan reklam araçları: Otobüs reklamları, billboardlar, metro reklamları gibi dış mekan reklam araçları, geniş kitlelere ulaşmak için etkili bir platformdur.
Sağlık sektöründe reklam verme maliyeti nedir?

Sağlık sektöründe reklam verme maliyeti, reklamın türüne, platformuna ve hedef kitlesine göre değişir. Genel olarak, televizyon ve radyo reklamları en pahalı reklam platformlarıdır. İnternet ve sosyal medya reklamları ise daha uygun fiyatlı olabilir.

Yasalara uygun bir şekilde reklam vermek için hangi adımları izlemeliyim?
 • Sağlık Bakanlığı'nın reklam vermeyle ilgili yönetmeliklerini ve tebliğlerini inceleyin.
 • Reklamlarınızın yasalara uygun olduğundan emin olun.
 • Reklamlarınızı yayınlamadan önce ilgili platformların reklam politikalarını inceleyin.
 • Reklamlarınızın hedef kitlesine uygun olduğundan emin olun.
Reklamlarımın yasalara uygun olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?
 • Reklamlarınızı Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimlerine danışarak kontrol edebilirsiniz.
 • Hukuk danışmanlığı hizmeti alarak reklamlarınızın yasalara uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Yasalara uymayan reklamlar için hangi yaptırımlar uygulanır?
 • Yasalara uymayan reklamlar için idari para cezası uygulanabilir.
 • Reklamın yayını durdurulabilir.
 • Reklam veren hakkında yasal işlem başlatılabilir.
Reçeteli ilaçların reklamı yapılabilir mi?

Hayır, reçeteli ilaçların reklamı yapılamaz. Reçeteli ilaçlar, doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlardır. Bu nedenle, reçeteli ilaçların reklamının yapılması hastalar için riskli olabilir.

Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Yasalara uymak için ilgili yönetmelikleri ve yasal mevzuatı incelemeniz ve gerekirse danışmanlık hizmeti almanız tavsiye edilir.

Sonuç

Sağlık sektörü, hem yasal hem de etik normlar gereği, diğer sektörlerden daha farklı ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yazıda ele aldığımız başlıklar, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin bu karmaşık yapısı içerisinde nasıl şekillendiğini açıklamakta ve bu faaliyetlerin yasal ve etik sınırlarını belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Sağlık Sektöründe Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Nedir?: Bu başlık altında, sağlık hizmetlerinin etkin ve etik bir şekilde nasıl tanıtılması gerektiğine dair yöntemler ve stratejiler ele alınmıştır.

Sağlık Hizmetlerinde Reklam Kısıtlamaları Nelerdir?: Reklam ve tanıtım faaliyetleri, özellikle sağlık sektöründe sıkı yasal kısıtlamalara tabidir. Bu kısıtlamaların farkında olmak, sağlık profesyonelleri için hayati önem taşır.

Sağlık Sektöründe Reklam Yasakları ve Yasal Sınırlamalar: Yasaklar ve yasal sınırlamalar, sağlık hizmetlerinin reklamını yapanları sıkı bir şekilde düzenlemekte ve belirli etik kurallara uyulmasını zorunlu kılmaktadır.

Mahremiyete Saygı ve Bilgilerin Gizli Tutulması: Hasta mahremiyetinin önemi ve hasta bilgilerinin korunması, sağlık sektöründeki reklam ve tanıtım faaliyetlerini etkileyen diğer önemli faktörlerdendir. Mahremiyete saygı göstermek ve bilgileri gizli tutmak, sadece etik bir zorunluluk değil, aynı zamanda yasal bir gerekliliktir.

Sonuç olarak, sağlık sektöründe reklam ve tanıtım faaliyetleri, belirli yasal ve etik sınırlamalara tabi tutulmuştur. Bu sınırlamalar, hem sağlık hizmeti sağlayıcılarını hem de hizmet alanları korumayı amaçlar. Eğer bu sektörde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütecekseniz, yasal gereklilikler ve etik kurallar hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız kritik öneme sahiptir. Yazımızın, bu konuda bir rehber oluşturarak, hem sağlık profesyonellerinin hem de hasta ve hasta yakınlarının daha bilinçli ve etik kararlar almasına yardımcı olmasını umuyoruz.

Sağlık Sektöründe Reklam Yasakları ile İlgili Hukuksal Metinler

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konu İle İlgili Diğer Yazılar...
Son Yayınlanan Yazılar...
Yapay Zeka ve Dijital Pazarlama

Yapay Zeka’nın Dijital Pazarlama Üzerindeki Etkileri ve Uygulamaları

Yapay zeka, dijital pazarlama stratejilerini kökten değiştiriyor. Bu kapsamlı yazıda, yapay zekanın dijital pazarlama dünyasını nasıl dönüştürdüğüne, hangi
Yazıyı Oku
Wordpress Rehberi

WordPress Nedir? Başlangıç Rehberi

Bu yazı, WordPress hakkında geniş bir bilgi edinmek isteyen herkes için bir başlangıç rehberi niteliğinde. WordPress'in ne olduğunu,
Yazıyı Oku
Google Tag Manager Rehberi

Google Tag Manager Nedir, Nasıl Kullanılır?

Bu blog yazısı, Google Tag Manager'ın ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve web sitesi optimizasyonuna nasıl katkıda bulunduğunu ayrıntılı
Yazıyı Oku

Alışveriş sepeti